Sökning: "målinriktat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden målinriktat ledarskap.

 1. 1. Ledarskap och psykologiskt välmående i en barnrättsorganisation : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Lindroth; Victoria Fernando; [2020]
  Nyckelord :Psykologiskt välmående; ledarskap; transformativt ledarskap; medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationer har mycket att vinna på att deras anställda mår bra, och ledarskap är den faktor som enskilt påverkar välmåendet mest. Syftet med studien var att undersöka vad medarbetare i en barnrättsorganisation anser är ett önskvärt ledarskapbeteende för att de ska uppleva psykologiskt välmående på jobbet. LÄS MER

 2. 2. Att ta tillvara ett handlingsutrymme – rektorers uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i relation till specialpedagogens roll och kompetens.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marita Blomqvist; Karin Torstensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract​​​​Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet, SPP 610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Lars-Erik OlssonExaminator:Rolf LanderRapport nr: HT18-2910-294-SPP610Nyckelord:Systematiskt kvalitetsarbete, specialpedagogens yrkesroll, distribuerat ledarskap, nyckelförmågor och kompetenser Syfte:Syftet med studien har varit att beskriva rektorers uppfattningar om det systematiska kvalitetsarbetet i relation till specialpedagogens roll. Teori:Forskningsstudien är en kvalitativ studie i praktiknära forskning. LÄS MER

 3. 3. Lek och lär med Sapere

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Malena Larsson; Louise Södersten; [2018-08-16]
  Nyckelord :Saperemetoden; neofobi; måltidspedagogik; sinnen; förskola;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 24Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön i ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fredrik Follmer; [2018]
  Nyckelord :Hållbart arbetsliv; kvalitativ metod; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Ohälsan i arbetslivet ökar bland annat på grund av psykosociala orsaker samtidigt som arbetslivet förväntas pågå under längre tid innan pensionsavgång. Det hållbara arbetslivet handlar om att arbeta långsiktigt för att anställda ska må bra och ha möjligheten att delta ett helt arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Lärare, rektors ledarskapsbeteenden och arbetstillfredsställelse : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Käll; Natalie Hansson; [2016]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; rektor; ledarskapsbeteenden; skola; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och förstå hur en grupp lärare, med egna ord, upplever arbetstillfredsställelse eller ej i förhållande till det ledarskap som de är underställda på arbetsplatsen. En kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats utfördes. LÄS MER