Sökning: "målinriktat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden målinriktat ledarskap.

 1. 1. Lek och lär med Sapere

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Malena Larsson; Louise Södersten; [2018-08-16]
  Nyckelord :Saperemetoden; neofobi; måltidspedagogik; sinnen; förskola;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 24Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön i ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fredrik Follmer; [2018]
  Nyckelord :Hållbart arbetsliv; kvalitativ metod; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Ohälsan i arbetslivet ökar bland annat på grund av psykosociala orsaker samtidigt som arbetslivet förväntas pågå under längre tid innan pensionsavgång. Det hållbara arbetslivet handlar om att arbeta långsiktigt för att anställda ska må bra och ha möjligheten att delta ett helt arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Lärare, rektors ledarskapsbeteenden och arbetstillfredsställelse : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Käll; Natalie Hansson; [2016]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; rektor; ledarskapsbeteenden; skola; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och förstå hur en grupp lärare, med egna ord, upplever arbetstillfredsställelse eller ej i förhållande till det ledarskap som de är underställda på arbetsplatsen. En kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats utfördes. LÄS MER

 4. 4. Arbetstagares upplevelser av psykologiska kontraktsbrott : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carl Eklund; Nils Wennerberg; [2016]
  Nyckelord :Psychological contract; breach of contract; employer; employee; leadership and communication;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka upplevelser av psykologiska kontraktsbrott hos arbetstagare. Särskilt intressant har varit att belysa hur kontraktsbrotten har uppstått, hur arbetstagarens känslor och beteenden har påverkats, samt om det har gått att återupprätta brutna kontrakt. LÄS MER

 5. 5. Organisationsorienterat medarbetarskap - Betydelsen av samspel mellan chef och medarbetare i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; Antonia Vidis; [2015]
  Nyckelord :HR; Medarbetarskap; Medarbetarskapshjulet; Hälsa; Hotellbransch; Social Sciences;

  Sammanfattning : Synen på hur chefer och ledare ser på sin personal har förändrats genom åren. Från att personalen skulle följa regler och inte få yttra sina åsikter, har personalens åsikter, kunskap och idéer istället börjat efterfrågas. Intresset för och kännedomen om betydelsen av ledarskap är betydligt större än för medarbetarskap. LÄS MER