Sökning: "målkonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet målkonflikt.

 1. 1. Kartläggning av brandskyddsarbete i kulturskyddade kyrkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Simon Andersson; Rasmus Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; Brandsäkerhet; Kulturskyddad; Kulturbyggnad; Kulturminne; Kulturbevarande; Kyrka; Kulturmiljölag; Lag om skydd mot olyckor; Målkonflikt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden holds the cultural value of its churches in a very high regard in comparison to other European countries. Despite being an invaluable cultural treasure conflicts do occasionally emerge between those who strive for preserving the cultural value and those who are charged with establishing fire safety in society. LÄS MER

 2. 2. Att hantera hållbarhet i byggprojekt : En kvalitativ studie från ett projektledarperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Disa Roxner; [2020]
  Nyckelord :Project; Project Management; Project Manager; Sustainability; Construction Industry; Construction Projects; Projekt; Projektledning; Projektledare; Hållbarhet; Byggbranschen; Byggprojekt;

  Sammanfattning : Det har blivit allt viktigare för organisationer och deras projekt att hantera hållbarhet. Tidigare studier har till störst del fokuserat på hållbarhet och projektledning som separata forskningsområden, vilket medför att det krävs mer förståelse relationen mellan områdena. LÄS MER

 3. 3. CHALLENGES WHEN EXECUTING GREEN BUILDING PROJECTS IN SWEDEN : An interview study on project managers’ perceptions

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Tove Becker; Emma Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; Green buildings; BREEAM; LEED; Project management; Challenges; Hållbar utveckling; Gröna byggnader; BREEAM; LEED; Projektledning; Utmaningar;

  Sammanfattning : A sustainable development is required within the construction sector, in order to cope with an increasing population in a built environment that already suffers from high energy consumption. Green building certification systems, such as BREEAM and LEED, function as tools to support sustainability of buildings in the design, production, maintenance and operation. LÄS MER

 4. 4. Tre relationer, ett mönster: En implementeringsprocess i offentlig sektor ur ett organisationskulturperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Rignér; [2019-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk offentlig sektor står idag inför en rad utmaningar och enligt innovationsrådet finns ett behov av att utveckla strukturer som underlättar spridning av innovationer mellan offentliga verksamheter. Organisationskultur spelar en avgörande roll vid implementering av innovationer. LÄS MER

 5. 5. Motivationsfaktorer i privatrådgivarens dagliga arbete : En kvalitativ fallstudie inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lydia Lindgren; Matilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmotivation; inre motivation; yttre motivation; interaktiv motivation; bankbranschen; privatrådgivare;

  Sammanfattning : Ämnet motivation är ett omdiskuterat och intressant ämne med tanke på att det finns många olika motivationsmodeller och teorier. Arbetsmotivation anses centralt för att förstå individuellt samt organisatoriskt beteende och på så vis viktigt för ett företags verksamhet. LÄS MER