Sökning: "målkongruens"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet målkongruens.

 1. 1. Styrning med inhyrda i personalstyrkan : En kvalitativ fallstudie som undersöker den inhyrda personalens in-/exkludering i olika styrmetoder samt dess effekt på ett målkongruent beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Fröström; Anna Asplund; [2019]
  Nyckelord :Temporary staff; formal control system; informal control system; goal congruence; goal congruent behaviour.; Inhyrd personal; formell styrning; informell styrning; målkongruens; målkongruent beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av inhyrd personal har ökat till följd av ett ökat krav på flexibilitet och ingår numera allt oftare i personalstyrkan. Däremot inkluderas sällan den inhyrda personalen i den styrning som utformats för den ordinarie personalen. Styrning används för att påverka personalens beteenden så att de blir målkongruenta. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem i hotellbranschen : Dess utformning och bidrag till målkongruens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Evelina Abrahamsson; Jonathan Ollander Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Belöningssystem; ekonomistyrning; hotellbranschen; målkongruens.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera faktorer som påverkar utformningen av belöningssystem i hotellbranschen. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra ledares och medarbetares perspektiv för att undersöka hur belöningssystemen bidrar till målkongruens. LÄS MER

 3. 3. Aktier som incitament och dess effekter på målkongruens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Delsing; Linda Strålman; Gabriella Norén; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Barle; Johanna Delshammar; Julia Hänström; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ​Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken Seminariedatum:​ 2019-01-17 Ämne/kurs: F​ EKH19, Examensarbete i Strategic management. Kandidatnivå, 15 HP. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystemets påverkan på målkongruens : En kvalitativ fallstudie i en marknadsföringsbyrå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonatan Ottosson; Pontus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Reward systems; Goal congruence; Goal setting; Agency-theory; Management by objectives; Management accounting; Belöningssystem; Målkongruens; Goal setting; Agentteori; Målstyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Background & problem: Modern day companies face increasingly harsh economic conditions,which in turn increases the pressure to meet markets requirements. When more stringentdemands are made on corporate finances, it is necessary to have sufficient knowledge aboutthe management of limited resources. LÄS MER