Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Delaktighet, ledarskap och målkvalitet : En studie av strategiarbetet på Universitetssjukhuset Örebro oktober 2006- juni 2007

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Ivarsson; [2008]
    Nyckelord :Delaktighet; strategiarbete; verksamhetsplanering;

    Sammanfattning : Denna magisteruppsats skrevs på uppdrag av planerings- och informationschefen vid USÖ. Uppsatsen handlar om Strategiarbetet 2010 som var en verksamhets-planeringsprocess som genomfördes på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) med start från oktober 2006, till juni 2007, då verksamhetsplanen fastställdes. LÄS MER