Sökning: "målningar"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet målningar.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Hilma af Klints De tio största : En fenomenologisk-hermeneutisk studie av ett verk som tycks vara drömlikt och förmedlar glädje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenny Linderoth; [2021]
  Nyckelord :andliga väsen; De tio största; esoterisk; Hilma af Klint; informationsbärare; medium; målningar; verk; The ten largest; paintings; art;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur tio målningar från 1907 fungerar som bärare av ett andligt budskap. Verket, som är en del av ett större, heter De tio största och är utfört genom Hilma af Klint på uppdrag av Högre väsen som hon sa sig vara i kontakt med. Hilma af Klint var en svensk konstnär som levde 1862–1944. LÄS MER

 3. 3. Hertig Karls målningar. : Den esoteriska bildtraditionens diskurs och tillämpningar inom samtidskonsten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anna Stahle; [2020]
  Nyckelord :Esoterism; esoterisk estetik; esoterisk diskurs; aktualisering; outsider art; anakron bild; hauntology; hertig Karl; frimurarorden; konsthistoriografi; samtidskonst.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka en esoterisk bildtradition som en separat bildvetenskap utifrån en diskursanalytisk metod. Frågan ställs hur denna bilddiskurs formerats, om vi kan identifiera en särskild estetik och hur vår bild av den har tillkommit. Uppsatsen undersöker här omgivande narrativ och utsagor. LÄS MER

 4. 4. Det skenbart händelselösa : Tidsflöde och performativitet i två målningar av Gwen John

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Joakim Boman; [2020]
  Nyckelord :Gwen John; Performativitet; Temporalitet; Receptionsestetik; Reception; Betraktarperspektiv; Tidsflöde; Visuell kommunikation; Estetik; Betraktare; Konstteori;

  Sammanfattning : This paper analyzes two paintings by the British artist Gwen John. The purpose is to investigate how the two paintings The brown teapot and Portrait of Mrs Atkinson communicate performatively with the viewer and whether individual picture elements can be thought of as metaphors for a flow of time. LÄS MER

 5. 5. Ramens Retorik : Ramens retoriska förgållande till målningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Elin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Tavelramar; ramar; ramlister; konstverk; museum; målningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur upplevelsen av en målning kan påverkas beroende på vilken ram som klär den. Uppsatsens frågeställning är att undersöka vilket retoriskt budskap man kan läsa in i en tavelram; Hur förhåller sig ramen som visuell utsaga till målningen. LÄS MER