Sökning: "målstyrda processer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden målstyrda processer.

 1. 1. Förskollärares tolkningar av ledarskapet i förhållande till Läroplanen : Förskollärares ansvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Nikolov; Patricia Stamenova; [2020]
  Nyckelord :leda; förskolan; förskollärare; undervisning; målstyrda processer; pedagogiskt ledarskap; uppdrag; styrdokument;

  Sammanfattning : Förskollärarnas kompetens är en förutsättning för kvaliteten i förskolan och relationen mellan kvalitet och utbildad personal ses som högst relevant för att nå de nationella målen (Renblad & Brodin 2012, s.416). LÄS MER

 2. 2. Undervisning i förskolan : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Camilla Holmström; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; uppfattningar; undervisning; utbildning; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet undervisning uppfattas av förskollärare. Studien baseras på följande frågeställningar: Hur uppfattar förskollärare deras förtydligade ansvar? Hur uppfattar förskollärare undervisning i relation till förskolan utbildning? Hur beskriver förskollärare sina strategier för undervisning? Studien utgår ifrån den fenomenografiska forskningsansatsen och resultatet analyseras med fenomenografins tillhörande analysmodell. LÄS MER