Sökning: "målstyrt"

Visar resultat 16 - 20 av 113 uppsatser innehållade ordet målstyrt.

 1. 16. Aktieutdelningar informationsvärde : En studie av aktieutdelningens påverkan på pris och volatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Richard Fredriksson; Hugo Waldau; [2020]
  Nyckelord :Informationsvärde; utdelningsförändring; utdelningar; risk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utdelningar är något som kan uppfattas som positivt av privata investerare vilket kan grunda sig i att investeraren får en summa inbetald på sitt konto. Ur ett teoretiskt perspektiv ska det inte finnas någon övervinst att hämta från aktier med utdelningar, det som erhålls från utdelningen förloras i kursutvecklingen. LÄS MER

 2. 17. Introverta och extroverta individers arbetstillfredsställelse på aktivitetsbaserade arbetsplatser : En kvalitativ fallstudie av två IT-företag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Grännö; Sara Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; aktivitetsbaserat arbetssätt; introversion; extraversion; kontorsutformning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om introverta och extroverta individer har samma förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt. Studien genomfördes som en explorativ, kvalitativ fallstudie av två IT-företag. LÄS MER

 3. 18. Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Blomström; Caroline Löwenhav; [2020]
  Nyckelord :Framgång; kritiska framgångsfaktorer; små- och medelstora företag; svenska modebranschen; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 19. Hälsofrämjande arbete inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om äldres upplevelser kring välbefinnande och en meningsfull vardag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Derehall; [2020]
  Nyckelord :Hemtjänsten; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ; Känsla av sammanhang; Meningsfullhet; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Att arbeta utefter hälsofrämjande aspekter är ett grundläggande tillvägagångsätt inom folkhälsorelaterat arbete. Inom hemtjänsten kan ett hälsofrämjande arbete tillämpas genom att inkludera Antonovskys teori om KASAM. LÄS MER

 5. 20. HÄLSOFRÄMJANDE STRATEGIER OM ÖKAT INFLYTANDE FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER : En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter av en ideell organisations folkhälsoarbete i Egypten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jad Abdul Hak; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; disability; health promotion; inclusion; strategies; Agenda 2030; funktionshinder; hälsofrämjande; inkludering; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar ett hälsofrämjande arbete för att stärka hälsan för utsatta grupper. Arbetet inkluderar människor med funktionshinder och rätten till grundläggande rättigheter för allas lika värde. LÄS MER