Sökning: "måltid äldreboende"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden måltid äldreboende.

 1. 1. En måltid är mer än maten på tallriken : En kvalitativ intervjustudie om vårdpersonal och måltider på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mathilda Ågren; [2016]
  Nyckelord :måltider; vårdpersonal; äldreomsorg; socialt umgänge;

  Sammanfattning : Det är inte bara maten på tallriken som ger något utan hela måltiden och sällskapet som kan bidra till lycka och gemenskap hos de äldre. Studiens syfte var att undersöka hur vårdpersonal arbetar med måltidssituationen för äldre. Bakgrunden till den här studien är att måltiden kan ses som ett socialt umgänge. LÄS MER

 2. 2. Demenssjukas måltidssituation : Förbättringsmöjligheter för personalens arbete vid måltidssituationen för demenssjuka på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Bjerding; Lisa Johansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBland personer boende på särskilt boende som lider av demenssjukdom är undervikt och malnutrition vanligt. För att öka aptit och näringsintag har måltidsmiljön stor betydelse. De flesta behöver till slut stöd i form av uppmuntran eller matning. LÄS MER

 3. 3. Mat-och måltidssituationen hos äldre : smakupplevelse och näringstäthet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Paul Martinsson; [2013]
  Nyckelord :food; meal; nutrition; experience; elderly; mat; måltid; nutrition; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund Mat- och måltidsituationen på äldreboenden är ett område som ofta diskuteras. Det är viktigt att inhämta kunskap om de äldres näringsintag, upplevelse av matsituationen och åsikter om smaken på maten för att bättre kunna möta deras behov och genomföra förbättringar på detta område. LÄS MER

 4. 4. Umami i äldrematen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Philippa Bergquist Jacobs; Åsa Carlstein; [2011-03-09]
  Nyckelord :aptit; natriumglutamat; näringsbrist; sensorik; smak; äldre;

  Sammanfattning : Umami är den femte grundsmaken och den upptäcktes redan 1908 av den japanske smakforskaren Ikeda. Han fann att det var natriumglutamat som gav upphov till umamismaken. Forskning på senare tid har identifierat förekomst av umami som en av sex kulinariska framgångsfaktorer. LÄS MER