Sökning: "måltid betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden måltid betydelse.

 1. 1. VÅRDPERSONALS UPPLEVELSER KRING MÅLTIDSMILJÖNS BETYDELSE FÖR PERSONER MED DEMENS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Petra Granqvist; Viveka Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Demens; Miljö; Måltid; Omvårdnad; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en utbredd folksjukdom, idag lever 50 miljoner personer världen över med sjukdomen, och antalet drabbade förväntas tredubblas till år 2050. Sjukdomen är av kronisk och progressiv art där nervcellerna i hjärnan skadas och därmed uppstår olika kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Måltidssituationen i Hem-och konsumentkunskap : Lärarens upplevelser och erfarenheter om måltidssituationen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Marie Erlandsson Tordsjänta; [2020]
  Nyckelord :Hem-och konsumenkunskap; måltidssituation; lärarens upplevelser och erfarenhetar av måltidssituationen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltiden har en betydande del i människors liv. Den påverkas av aspekter såsom miljön där måltiden äts, tiden för måltiden och sällskapet runt bordet. I det centrala innehållet för hem- och konsumentkunskap nämns det om måltidens betydelse för gemenskap och vikten att kunna arrangera måltider. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenheter av måltidsmiljön i arbete med personer som har demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Abdisalam Mohamed; Sahra Abdi Yusuf; [2020]
  Nyckelord :Dementia; Dining; Meal; Nursing staff; Meal environment; Demens; Matsal; Måltid; Vårdpersonal; Måltidsmiljö;

  Sammanfattning : Demens är ett tillstånd som orsakar neuropsykologisk, neuro funktionella och neuropsykiatriska försämringar hos patienter som insjuknar. Ungefär 47 miljoner människor i världen har någon form av demenssjukdom idag. LÄS MER

 4. 4. När vardagen inte är som förut : Att hantera måltider efter att ha genomgått en stroke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Jessica Helgesson; Charlotte Rinter; [2019]
  Nyckelord :Kontroll; måltid; rehabilitering; social; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbats av stroke får ofta nedsättningar och problem som följd av stroken detta i sin tur påverkar måltiden. Syfte: Syftet var att belysa personers erfarenheter av måltider under rehabiliteringstiden efter genomgången stroke Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Gynnsam måltidsmiljö för patienter med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Leya Eriksson; Jeanette Silén; [2019]
  Nyckelord :demens; malnutrition; miljö; måltid; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med demenssjukdom lider risk att drabbas av malnutrition till följd av sjukdomen. Orsaker till malnutrition kan vara nedsatt aptit, kognitiva funktionsstörningar, sociala, kulturella och miljömässiga problem. LÄS MER