Sökning: "måltidsmiljö äldre"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade orden måltidsmiljö äldre.

 1. 11. Omvårdnadsåtgärder mot malnutrition hos äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Alm; Veronika Mazrimas; [2015]
  Nyckelord :Malnutrition; Omvårdnadsåtgärder; Personcentreradvård; Sjuksköterskans roll; Äldre; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Äldre personer riskerar i större utsträckning än yngre att utveckla malnutrition. Malnutrition uppstår på grund av otillräckligt intag av näringsämne vilket i sin tur leder till obalans i kroppens fysiologiska processer. Bakomliggande sjukdomar, läkemedelsinteraktioner, åldrande i sig är orsaker som kan leda till malnutrition. LÄS MER

 2. 12. Måltiden ska vara en glädjens upplevelse - en kvalitativ intervjustudie : Äldres tankar och upplevelser kring sin måltidssituation på vård- och omsorgsboendet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Mia Vågberg; [2015]
  Nyckelord :Elderly; meal environment; autonomy; independence; aid; nursing home; Äldre; måltidsmiljö; autonomi; självständighet; hjälpmedel; vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltiden är central för en människas fysiska och psykiska välmående. Malnutrition ärett vanligt problem i den äldre populationen. LÄS MER

 3. 13. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av kost som ges personanpassad på ett korttidsboende för äldre : - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Carina Jensen; [2014]
  Nyckelord :Diet; elderly; meal environment; patient participation; person-center care; personalized; short-term housing; Kost; korttidsboende; måltidsmiljö; patientdelaktighet; personanpassa; personcentrerad vård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots allmänna råd och riktlinjer råder stor brist på nutritionskunskaperna inom hälso- och sjukvården i hela Europa. Många äldre riskerar att drabbas av undernäring och får ett minskat välbefinnande och en för tidig död. LÄS MER

 4. 14. Malnutrition hos äldre patienter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Gåfvels; Valbone Rama; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundDet biologiska åldrandet är en naturlig process som är universellt och framträder hos allaindivider. Åldersförändringar är oåterkalleliga och leder till en försämring av organismens funktionsförmåga, gör det svårare att motstå påfrestningar och ökar därmed risken för sjukdom och död. LÄS MER

 5. 15. Undernäring hos äldre patienter med höftfraktur: orsaker och omvårdnadsåtgärder : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Andreas Stridbo; Amanda Karlsson-Goth; [2013]
  Nyckelord :Höftfraktur; omvårdnad; postoperativt; undernäring; äldre;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till undernäring hos äldre patienter med höftfraktur i det postoperativa skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förebygga undernäring. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. LÄS MER