Sökning: "måltidsmiljö äldre"

Visar resultat 11 - 15 av 25 uppsatser innehållade orden måltidsmiljö äldre.

 1. 11. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av kost som ges personanpassad på ett korttidsboende för äldre : - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Carina Jensen; [2014]
  Nyckelord :Diet; elderly; meal environment; patient participation; person-center care; personalized; short-term housing; Kost; korttidsboende; måltidsmiljö; patientdelaktighet; personanpassa; personcentrerad vård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots allmänna råd och riktlinjer råder stor brist på nutritionskunskaperna inom hälso- och sjukvården i hela Europa. Många äldre riskerar att drabbas av undernäring och får ett minskat välbefinnande och en för tidig död. LÄS MER

 2. 12. Malnutrition hos äldre patienter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Gåfvels; Valbone Rama; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundDet biologiska åldrandet är en naturlig process som är universellt och framträder hos allaindivider. Åldersförändringar är oåterkalleliga och leder till en försämring av organismens funktionsförmåga, gör det svårare att motstå påfrestningar och ökar därmed risken för sjukdom och död. LÄS MER

 3. 13. Undernäring hos äldre patienter med höftfraktur: orsaker och omvårdnadsåtgärder : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Andreas Stridbo; Amanda Karlsson-Goth; [2013]
  Nyckelord :Höftfraktur; omvårdnad; postoperativt; undernäring; äldre;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till undernäring hos äldre patienter med höftfraktur i det postoperativa skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förebygga undernäring. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. LÄS MER

 4. 14. Från självständig kosthållning till matlåda : Hur upplever äldre förändringen av måltidssituationen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anna Karlsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Undernäring bland äldre är vanligt förekommande, också bland äldre i ordinärt boende, dvs. äldre som bor i egen lägenhet eller villa. Aktuella underlag behövs för de som arbetar med äldre, eftersom kosten utgör kärnan i nutritionsbehandlingen. LÄS MER

 5. 15. Nutrition vid demenssjukdom : Främjande omvårdnadsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Erik Boqvist; Johan Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Demens; nutrition; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Demens drabbar främst äldre och är en sjukdom där delar av hjärnan avvecklas. Personer med demenssjukdom får en nedsatt kognitiv förmåga och har svårt att minnas saker och utföra vardagliga aktiviteter. Många lider av ätsvårigheter vilket ökar risken för undernäring. LÄS MER