Sökning: "måltidsmiljö äldre"

Visar resultat 6 - 10 av 25 uppsatser innehållade orden måltidsmiljö äldre.

 1. 6. Identifiera hinder och hitta åtgärder för att förebygga undernäring hos äldre : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lundgren; Carina Wilow; [2016]
  Nyckelord :Elderly; Malnutrition; Barriers; Measures; Äldre; Undernäring; Hinder; Åtgärder;

  Sammanfattning : Undernäring är ett av de vanligaste hoten mot en god ålderdom. God nutritionsvård är en mänsklig rättighet. Kroppssammansättningen hos den äldre människan förändras genom att muskelmassa och andelen kroppsvatten minskar samtidigt som fettvävnaden ökar. LÄS MER

 2. 7. Den kommunikativa måltiden : Om måltidssamarbete inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Katarina Blomstrand; Linnéa Ehrengren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Äldres nutritionsstatus försämras ofta efter flytt till omvårdnadsboende vilket bl.a. kan bero på problem med mathantering och policy. Måltidsmiljö och vårdpersonalens bemötande påverkar de äldres matintag. LÄS MER

 3. 8. Näringsintag och måltidsmiljö på ett kommunalt äldreboende i Dorotea kommun : En studie baserad på mixed methods

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lena Nordlund; Anneli Angenberg; Frida Olsson; [2015]
  Nyckelord :mixed methods; kostregistrering; äldreboende;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Malnutrition är vanligt förekommande bland äldre och speciellt hos sjuka äldre. Rekommendationerna kring hälsosamt kroppsmasseindex (BMI) är högre för äldre personer. Faktorer som påverkar matintaget hos äldre är aptit, sjukdom och måltidssituation. LÄS MER

 4. 9. Omvårdnadsåtgärder mot malnutrition hos äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Alm; Veronika Mazrimas; [2015]
  Nyckelord :Malnutrition; Omvårdnadsåtgärder; Personcentreradvård; Sjuksköterskans roll; Äldre; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Äldre personer riskerar i större utsträckning än yngre att utveckla malnutrition. Malnutrition uppstår på grund av otillräckligt intag av näringsämne vilket i sin tur leder till obalans i kroppens fysiologiska processer. Bakomliggande sjukdomar, läkemedelsinteraktioner, åldrande i sig är orsaker som kan leda till malnutrition. LÄS MER

 5. 10. Måltiden ska vara en glädjens upplevelse - en kvalitativ intervjustudie : Äldres tankar och upplevelser kring sin måltidssituation på vård- och omsorgsboendet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Mia Vågberg; [2015]
  Nyckelord :Elderly; meal environment; autonomy; independence; aid; nursing home; Äldre; måltidsmiljö; autonomi; självständighet; hjälpmedel; vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltiden är central för en människas fysiska och psykiska välmående. Malnutrition ärett vanligt problem i den äldre populationen. LÄS MER