Sökning: "måltidsmiljö äldre"

Visar resultat 6 - 10 av 27 uppsatser innehållade orden måltidsmiljö äldre.

 1. 6. Prevention av undernäring hos personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zandra Lindoff; Lisa Thildéus; [2017]
  Nyckelord :Demens; undernäring; prevention och omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då andelen äldre i samhället ökar förväntas även antalet som drabbas av demenssjukdomar att öka. Samtidigt förekommer undernäring i stor utsträckning hos personer med demens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende prevention av undernäring hos personer med demens. LÄS MER

 2. 7. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete vid malnutrition hos äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Teresa Hagmar; Rube Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Attityder; kvalitativ studie; Malnutrition; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Malnutrition är ett vanligt problem hos äldre. Risken ökar vid hög ålder, sjukdom och andra faktorer som bidrar till undernäring. LÄS MER

 3. 8. Identifiera hinder och hitta åtgärder för att förebygga undernäring hos äldre : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lundgren; Carina Wilow; [2016]
  Nyckelord :Elderly; Malnutrition; Barriers; Measures; Äldre; Undernäring; Hinder; Åtgärder;

  Sammanfattning : Undernäring är ett av de vanligaste hoten mot en god ålderdom. God nutritionsvård är en mänsklig rättighet. Kroppssammansättningen hos den äldre människan förändras genom att muskelmassa och andelen kroppsvatten minskar samtidigt som fettvävnaden ökar. LÄS MER

 4. 9. Den kommunikativa måltiden : Om måltidssamarbete inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Katarina Blomstrand; Linnéa Ehrengren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Äldres nutritionsstatus försämras ofta efter flytt till omvårdnadsboende vilket bl.a. kan bero på problem med mathantering och policy. Måltidsmiljö och vårdpersonalens bemötande påverkar de äldres matintag. LÄS MER

 5. 10. Näringsintag och måltidsmiljö på ett kommunalt äldreboende i Dorotea kommun : En studie baserad på mixed methods

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lena Nordlund; Anneli Angenberg; Frida Olsson; [2015]
  Nyckelord :mixed methods; kostregistrering; äldreboende;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Malnutrition är vanligt förekommande bland äldre och speciellt hos sjuka äldre. Rekommendationerna kring hälsosamt kroppsmasseindex (BMI) är högre för äldre personer. Faktorer som påverkar matintaget hos äldre är aptit, sjukdom och måltidssituation. LÄS MER