Sökning: "måltidsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet måltidsmiljö.

 1. 1. Mat och måltidsmiljö : En litteraturstudie om faktorer som kan påverka mat och måltidsmiljö för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Oliver Fallman; Annika Åkerblom; [2020]
  Nyckelord :Demens; vårdpersonal; personcentrerad omvårdnad; måltidsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan lever längre vilket medför utökat behov av en mer komplex sjukvård. Ökad ålder medför ökad risk för demenssjukdom vilket kan öka risken för nedsatt aptit och ätsvårigheter. Detta kan leda till undernäring som medför risk för infektion och andra sjukdomstillstånd. LÄS MER

 2. 2. Vikten av att anpassa vårdmiljön vid omvårdnad av personer med demens vid vård- och omsorgsboende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Evelina Persson; Katharina Öberg; [2020]
  Nyckelord :Dementia; health care environment; literature review and nursing home; Demens; fysisk vårdmiljö; litteraturöversikt; vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom vilket bland annat leder till förlust av kognitiva förmågor. Detta innebär ökat behov av vård- och omsorgsboende för de personer som drabbats. LÄS MER

 3. 3. Nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder vid demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lena Rhedin; Susanne Lindberg; Sylvia Locklindh; [2020]
  Nyckelord :Dementia; malnutrition; nursing staff; experiences; nursing interventions; demenssjukdom; malnutrition; omvårdnadspersonal; erfarenheter; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: I Sverige lever idag 130 000 - 150 000 personer med demenssjukdom och varje år insjuknar ytterligare cirka 25 000 personer. Personer med demenssjukdom har en ökad risk att utveckla malnutrition. Genom olika nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder går detta att förebygga. LÄS MER

 4. 4. Måltidens sociala betydelse inom äldreomsorgen : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lena Olsson; Madelaine Phillips; [2019]
  Nyckelord :den pedagogiska måltiden; den äldre personen; vård-och omsorgsboende; social samvaro; måltidsmiljö; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse den pedagogiska måltiden tillskrivs ha av verksamhetschefer för gemenskapen och den sociala samvaron på vård- och omsorgsboenden för äldre personer. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex stycken verksamhetschefer inom Stor Stockholms geografiska område. LÄS MER

 5. 5. Äldres erfarenheter och upplevelser av måltidssituationen på sjukhus : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Mathilda von Almassy; [2019]
  Nyckelord :äldre; måltidssituation; sjukhus; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Med åldern försämras lukt och smaksinnet vilket i sin tur, tillsammans med andra åldersrelaterade faktorer, påverkar ätbeteendet. Trots kunskap inom området förkommer fortfarande sjukdoms- samt åldersrelaterad undernäring. LÄS MER