Sökning: "måltidsordning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet måltidsordning.

 1. 1. ”Jaha, är det såhär det känns att vara hungrig? ”En kvalitativ intervjustudie kring individers upplevelser av periodisk fasta.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jenny Häggblom; Erik Kindbom; Kim Simonsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :periodisk fasta; kvalitativ innehållsanalys; måltidsordning; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Att den mat vi äter påverkar vår hälsa är sedan länge känt, men på senare tid har en annan aspekt av kost framträtt; den om måltidsordning. Ett nytt förhållningssätt till måltidsordning är periodisk fasta som ökat i intresse under de senaste åren i takt med forskning kring dess fysiologiska effekt. LÄS MER

 2. 2. Måltidsordning och livsmedelsval före och efter träningspass : En wabbaserad enkätstudie om individer som styrketränar regelbundet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Mattias Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Livsmedelsval; måltidsordning; styrketräning; träning; protein; kolhydrater; kött.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nutritionen är en viktig del vid styrketräning, inte minst för att säkerställa adekvata mängder muskelglykogen och besvara den ökning i muskelproteinsyntes som efterföljer utförd styrketräning. En god fördelning av måltider över dagen förser kroppen med de förutsättningar som krävs. LÄS MER

 3. 3. Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :André Hesselink; Ida Andersson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; måltidsordning; HbA1c; glukos; Type 2 diabetes; meal-timing; HbA1c; glucose;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hosvuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Ida Andersson och André HesselinkHandledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetesmellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försenadiabeteskomplikationer. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors hälsosamtal och kostråd till barn med övervikt och fetma : En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Linnea Sjöbrink; Christine Winkler; [2020]
  Nyckelord :skolsköterskor; hälsosamtal; Livsmedelsverkets kostråd; barn och ungdomar; elevhälsan; övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskor ansvarar för att bedriva hälsosamtal i grundskolan. Att informera om hälsosamma matvanor ingår i uppgiften. Övervikt och fetma bland barn ökar och skolsköterskorna förväntas bedriva både preventiva och stödjande åtgärder för att minska ohälsosamma kostvanor och öka fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Granskning av svenska matkassar – en kvantitativ tvärsnittsstudie om fettinnehåll och fettkvalitet i relation till de Nordiska Näringsrekommendationerna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jennifer K. Sjögren; Matilda Lindblom; Sofia Nilsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Fett; fettkvalitet; mättat fett; energiintag; måltid; riskfaktor; matkassar; Nordiska Näringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Daniel ArvidssonExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 30Termin/år: Vt2019.... LÄS MER