Sökning: "måltidspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet måltidspedagogik.

 1. 1. Måltidspedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Carolina Kjellander; Emilia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; måltidspedagogik; måltid; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik. LÄS MER

 2. 2. Lek och lär med Sapere

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Malena Larsson; Louise Södersten; [2018-08-16]
  Nyckelord :Saperemetoden; neofobi; måltidspedagogik; sinnen; förskola;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 24Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 3. 3. ”Hungern är den bästa kryddan” Pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Bülow; Anna Lindell Bolin; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; pedagogiskt förhållningssätt; ätovilja; sociokulturellt perspektiv; makt;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie baserar sig på ett intresse för den pedagogiska måltiden i förskolan. Det som genomsyrar hela vår studie är pedagogernas förhållningssätt, att yrkesgruppen ska agera goda förebilder till skapandet av goda matvanor i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Måltidspedagogik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på och förhållningssätt till måltidspedagogik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Sundin; [2018]
  Nyckelord :meal education; approach; role of the educator; socio-cultural per-spective.; måltidspedagogik; förhållningssätt; pedagogens roll; socioku-lutrellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera förskollärares förhållningssätt och syn på måltidspedagogik i förskolans vardag. Studien tar upp olika erfarenheter som tyder på omedveten kunskap kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers samtal i måltidssituationer : En studie om frågor och måltidspedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Karlsson; Karolina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Måltidspedagogik; Sociokulturellt perspektiv; Samtal; Frågor; Pedagoger; Språk;

  Sammanfattning : Examensarbetet grundar sig i en kvalitativ forskningsansats med anknytning till en kvantitativ. Syftet med studien är att undersöka de frågor pedagogerna ställer till barnen under måltidssituationerna samt hur pedagogerna presenterar maten för barnen. LÄS MER