Sökning: "målyrke"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet målyrke.

  1. 1. Pojkar var tar ni vägen?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Christina Landegren; [2001]
    Nyckelord :omvårdnadsprogrammet; könsroller; målyrke; pojkar;

    Sammanfattning : Litteraturstudie och intervjuer med pojkar som gick på Omvårdnadsprogrammet vårterminen 2001. Syftet med arbetet var att ta reda på vilka anledningar som har gjort att pojkar har sökt Omvårdnadsprogrammet och om utbildningen leder fram till ett målyrke. LÄS MER