Sökning: "månar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet månar.

 1. 1. Density Functional Theory for the Hubbard-Holstein model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Pernilla Helmer; [2018]
  Nyckelord :density functional theory; hubbard; holstein; bethe lattice; cayley tree; dynamical mean field theory; exchange; correlation; exchange correlation potential; xc-potential; Hxc-potential; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The physics of interacting many-body systems is a very complex and challenging subject. Therefore one in general needs to use simplified models and approximate methods for studying these systems theoretically. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av cancerrelaterad smärta i palliativ vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jana Aghajani; Ann-Charlotte Odén; [2014]
  Nyckelord :Smärta; Patient; Erfarenheter; Cancer; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärterfarenheter är subjektiva, enskilda upplevelser, som kan framträda varierande och är vanligt förekommande vid långt gångna cancersjukdomar. Palliativ vård månar om patientens välbefinnande genom att se den hela människan och bland annat tidigt identifiera och behandla olika typer av smärta. LÄS MER

 3. 3. Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård : En intervjustudie med sjuksköterskor verksamma i kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Gunilla Ackelid; Ingela Sunneskär; [2014]
  Nyckelord :palliativ vård; svenska palliativregistret; omvårdnad; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Enligt statistik från svenska palliativregistret får patienter som är i ett palliativt skede inte optimal vård, det kan innebära ett ökat lidande för både patienter och närstående. Man kan tydligt se att flera av de tolv kvalitetsindikatorer som mäts, har låg eller mycket låg måluppfyllelse. LÄS MER

 4. 4. The Stability of Exomoons in the Habitable Zone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Henrik Nordanger; [2014]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This is an analysis of all the planets at exoplanets.org, with the goal of finding out how many of these that could possibly have moons supporting life. LÄS MER

 5. 5. Capturing Intangible Cultural Heritage - Oral Arabic Storytelling in Hammarkullen, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Valentina Cedernil; [2013-03-20]
  Nyckelord :intangible cultural heritage; immateriellt kulturarv; oral storytelling; muntlig berättartradition; exile community; exilsamhälle; oral Arabic folklore; muntlig arabisk folklor; heritage language; arvsspråk;

  Sammanfattning : Den livfulla förorten Hammarkullen i Göteborg, Sverige, utgör forskningsfältet för denna magisteruppsats om muntlig arabisk berättartradition i ett exilsamhälle. I syfte att uppfånga och dokumentera exempel på sagor som utgör ett immateriellt kulturarv vars överlevnad hotas, har ett urval av olika berättelser insamlats genom intervjuer och inspelningar av lokala arabisktalande sagoberättare. LÄS MER