Sökning: "mångfald ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden mångfald ekonomi.

 1. 1. Värdering av biologisk mångfald i stadsplanering. Fallstudie av Kungsbacka stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tilde Grongstad; [2023-06-30]
  Nyckelord :”Biodiversity”; “Geographic Information Systems GIS ”; ”Multi Criteria Analysis MCA ”; “Urban”; ”Urban planning”; “Biologisk mångfald”; “Fysisk planering”; ”Geografiska Informationssystem GIS ”; ”Multikriterieanalys MKA ”; “Stadsplanering”;

  Sammanfattning : Som ett resultat av befolkningsutveckling och urbanisering har stadsområden blivit epicentrum för ökad efterfrågan på mark. Som svar på det växande trycket på mark behövs metoder för att utvärdera, bedöma och kartlägga värdet av biologisk mångfald och hur utvecklingen av markanvändningen påverkar den. LÄS MER

 2. 2. Problematiken med att prissätta skyddsvärda träd : en kritisk granskning av två monetära värderingsverktyg för träd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olivia Bjurström; Emil Seipel; [2023]
  Nyckelord :urbana träd; biologisk mångfald; särskilt skyddsvärda träd; naturskyddsvärden; monetär värdering; monetärt värde; instrumentellt värde; strukturellt värde; kvantifieringskritik;

  Sammanfattning : I takt med att skyddsvärda träd i städer minskar har flera värderingsverktyg skapats för att skydda dessa genom att ge träd ett ekonomiskt värde. Många av dessa har fått kritik för att inte spegla trädens fulla värde. LÄS MER

 3. 3. Enabling Collaboration for Industrial Symbiosis Formation between Manufacturing Firms : A Study of the Norrbotten & Västerbotten Region

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anton Nygårdh; [2023]
  Nyckelord :Industrial symbiosis; Collaboration; Challenges; Strategies; Manufacturing industry; Norrland; Industriell Symbios; Samarbete; Utmaningar; Strategier; Tillverkningsindustri; Norrland;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to enhance the understanding of how collaboration in the manufacturing industry can enable the formation of industrial symbiosis by identifying challenges and strategies. To fulfill this purpose, two research questions has been addressed: What are the factors hindering collaboration and thus IS formation between companies in Norr- & Västerbotten? and What are the enabling strategies allowing collaboration for IS formation in Norr- & Västerbotten? Method: The research was conducted as a qualitative, inductive study of exploratory nature. LÄS MER

 4. 4. Design för inkludering av solitärbin i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Rebecka Moberg; [2023]
  Nyckelord :Ekosystemtjänster; Pollinatörer; Solitärbin; Gröna kilar; Urbana miljöer; Industridesign;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats får ni följa mitt arbete och de olika metoderna jag har använt för att ta fram ett bihotell och en blomhållare som kan fästas på ett 90 mm stuprör på Norra Kopparslagargatan i Gävle. Jag valde att utgå från Norra Kopparslagargatan eftersom det idag inte finns en stor andel grönt på platsen, se figur 4. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskap i förskolan? : En allmän litteraturstudie om samhällsorienterande ämnen i nationella läroplaner och betänkanden med inriktning mot förskolan samt samhällsorienterande ämnenas nödvändiga roll i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mahmut Şamil Akan; [2023]
  Nyckelord :Samhällsorienterande ämnen; nationella; läroplaner; betänkanden; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur nationella läroplaner och betänkanden med inriktning mot förskolan formulerar samhällsorienterande ämnen. De samhällsorienterande ämnena som den här studien undersöker utgår från Epstein (2014) och är mångfald, samhällsroller, regler, demokrati, ekonomi, historia, geografi samt ekologi. LÄS MER