Sökning: "mångfald fördelar och nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mångfald fördelar och nackdelar.

 1. 1. Den heterogena arbetskraftens komplexitet : En fallstudie om mångfaldens förfaranden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Seimersson; Rebecca Tyrstrup; [2016]
  Nyckelord :mångfald; tillvägagångssätt; värderande företagskultur; medarbetare; att erkänna mångfald; att värdera mångfald; att hantera mångfald;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med att ha mångfald i organisationer, men de som inte arbetar medmångfalden riskerar att möta dess nackdelar. Denna studie undersöker mångfald ur ettmedarbetarperspektiv och har som syfte att ta reda på vilka tillvägagångsätt ett företag kananvända för att skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och såledesutvinna mångfaldens fördelar. LÄS MER

 2. 2. Att ha en vän från varje världsdel. Om mångkulturalitet i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Hedelius; [2010]
  Nyckelord :Elevuppfattning; lärarerfarenhet; mångfald; mångkulturalitet; skola;

  Sammanfattning : Med den här uppsatsen ville jag undersöka mångkulturalitet i skolan genom två perspektiv, lärarnas och elevernas, och syftet var att undersöka hur begreppet mångkulturalitet uppfattas samt försöka komma åt tankar och erfarenheter kring hur det är att gå eller att arbeta på en mångkulturell skola. I mina frågeställningar riktade jag in mig på hur begreppet mångkulturalitet uppfattas, vilka fördelar och nackdelar som finns i den mångkulturella skolmiljön, om och i så fall hur lärare tar det mångkulturella i beaktande i undervisningen, samt om och i så fall hur eleverna ansåg att det mångkulturella påverkar dem själva och arbetssätt i skolan. LÄS MER

 3. 3. De tysta skötselmetoderna : Värdet av bullerfria trädgårdar och tillgången till naturens ljudlandskap

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Tove Lindström; [2010]
  Nyckelord :buller; tystnad; ljudlandskap; bullerfria parker; skötselmetoder; naturljud; återhämtning från stress;

  Sammanfattning : Genom våra allt mer tätt befolkade städer och genom det rådande teknologisamhället har vi skapat en ljudmiljö där tystnaden och upplevelsen av naturens ljud har blivit en bristvara. Trädgårdar och parker spelar en viktig roll som plats för stillhet och rekreation men många av de skötselmetoder som används inom dagens parkverksamheter orsakar höga, oönskade bullernivåer. LÄS MER

 4. 4. Demografisk mångfald i butiker : Kan och vill butiker ha en heterogen personalstyrka, utifrån demografiska egenskaper?   

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Lorraine Davidsson; Hanna Dahl; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I princip strävar alla arbetsplatser efter att skapa en mångfald med olika demografiska egenskaper bland sin personal. Tittar man bland platsannonser är det ofta arbetsgivaren skriver att de välkomnar sökande med olika demografiska egenskaper, detta för att skapa en blandning av olikheter bland sin personal. LÄS MER

 5. 5. Mångfald -En kvalitativ studie om arbetet med mångfald inom Skatteverket.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Valdete Tahiri; Jimmie Tapper; [2009]
  Nyckelord :Diversity management; Ledarskap; Mångfaldsarbete; Mångfaldsplan; Skatteverket. Diversity management; Leadership; Diversity work; Diversity Plan and Skatteverket. ;

  Sammanfattning : Abstract Vi lever i ett samhälle där arbetsmarknaden ständigt utvecklas och aktörerna på arbetsmarknaden blir allt fler. Vi har valt att belysa begreppet mångfald och anledningen till att vi valde att studera mångfald är att inom svensk forskning berörs knapp mångfaldsfrågor. LÄS MER