Sökning: "mångfald grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden mångfald grupp.

 1. 1. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 2. 2. Creative Coding with Animations - An Application to Attract Children to Tech

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emilia Elm; Niklas Persson; Emma Tysk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization is expanding rapidly and is incorporated in almost all businesses and work fields. While digital applications are a crucial part of our daily lives, the IT industry is homogeneous and has lack of diversity. It becomes a problem when a homogeneous group develops solutions for the entire population. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap & mångfald : Personlighetens påverkan på konflikter i mångkulturella organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nina Öhlund; [2018]
  Nyckelord :Management; Diversity; Culture; Conflicts; The Big Five Model; Traits; Ledarskap; mångfald; kultur; konflikter; Big Five-modellen; egenskaper;

  Sammanfattning : Datum: 2018 – maj Syfte: Att skapa förståelse för sambandet mellan en ledares personlighet och dennes förmåga att hantera emotionella och uppgiftsorienterade konflikter i organisationer som präglas av mångfald. Utifrån Big Five-modellen ämnar studien besvara vilka av ledarens personlighetsfaktorer som har påverkan på det som sker i konflikter som uppstår i mångkulturella grupper. LÄS MER

 4. 4. Alla är vi bärare av olika kulturer : En studie om om förskollärares syn på och erfarenhet av kulturell mångfald i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Göransson; [2018]
  Nyckelord :kultur; kulturell mångfald; kulturella faktorer; värden.;

  Sammanfattning : Det övergripande ämnet för denna studie har varit kulturell mångfald. Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer undersöka vad kulturell mångfald uppfattas handla om och vilka värden som uppfattas ligger i en kulturell mångfald i barngruppen enligt en grupp förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Collaborative Recommendations for Music Session Instrumentation : Contrasting Graph to ML Based Approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Axelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital music composers are required to become proficient with relevant tools necessary for music in their particular domain. The learning curve for acquiring the skills for creative music composing, relative to the respective tooling, can be steep. LÄS MER