Sökning: "mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 3133 uppsatser innehållade ordet mångfald.

 1. 1. Omsorgsbegreppet i förskolans värld - förskollärares uppfattningar av fenomenet omsorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Daniella Somi; Etedal Awde; [2024-02-27]
  Nyckelord :Omsorg; omsorgsetik; utveckling; lärande; förskolläraren; uppfattningar; erfarenheter; sociala relationer; förhållningssätt; livsvärld; intersubjektivitet och trygghet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskolelärares erfarenheter av omsorgsbegreppet relaterat till utveckling och lärande. Forskningen kommer att baseras på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Under vår undersökning har vi intervjuat sex förskolelärare på olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Lärare i fritidshems syn på likvärdig utbildning i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Angelova Lund; Katrin Sharifi Daramadi Sikström; [2024-02-21]
  Nyckelord :Likvärdighet; Fritidshem; Kommunalisering; Socioekonomiska förutsättningar; Miljö; Bakgrund;

  Sammanfattning : I denna text kommer ni få läsa om likvärdigheten i fritidshemmet på tre olika skolor som har olika geografiska lägen i Göteborg. Fritidshemmet har inte alltid varit en del av läroplanen men under 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med ett eget syfte och centralt innehåll. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 4. 4. "Att flyga i blindo - smart teknik i klimatets tjänst eller otjänst? Ett synliggörande av den smarta teknikens möjligheter och utmaningar i relation till biologisk mångfald."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Holm; [2024-02-16]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Smart teknologi; Biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Samtidigt som hotet om en sjätte massutrotning står för dörren, blomstrar teknologin som aldrig förr. De teknologiska framstegen som görs, där artificiell intelligens går i täten, har potential att påverka och förändra olika aspekter av vårt samhälle, klimat och biologiska mångfald. LÄS MER

 5. 5. Kulturreservatet Gunnebos öppna diken - en undersökning med avstamp i kulturhistorisk värdering och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Maria Nilsson; [2024-01-09]
  Nyckelord :ditches; cultural heritage; biodiversity;

  Sammanfattning : This essay was written with the knowledge that Gunnebo’s landscape management plan is in need of revision, mainly to adapt its maintenance to new research and updated national environmental goals. The cultural reserve’s ditches are mentioned in passing in the care plan but there is no overall or collective documentation of the ditches structure or origin. LÄS MER