Sökning: "mångfalden"

Visar resultat 1 - 5 av 568 uppsatser innehållade ordet mångfalden.

 1. 1. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : Abstract Sverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Tång på framtidens tallrik. Rättsliga förutsättningar för en ekologiskt hållbar tångskörd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Kolvik; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en trend att konsumera tång som livsmedel uppstått i Sverige. Ett intresse för att skörda tång finns både från privatpersoners och näringslivets håll. Tången är näringsrik och på flera sätt ett fördelaktigt livsmedel ur klimathänseende. LÄS MER

 3. 3. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johanna Schroeder; [2018]
  Nyckelord :entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Sammanfattning : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt : En studie om hur lärare i ett f-3 arbetslag på en flerspråkig skola resonerar kring och upplever det språkutvecklande arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Levin; Sabina Mujnovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetslag; f-3 lärare; flerspråkiga elever; flerspråkiga klassrum; lärares resonemang; lärares upplevelser; språkutvecklande; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Sverige är sedan decennier tillbaka ett flerspråkigt land och den språkliga mångfalden återspeglas i dagens skolor. Att bedriva språkutvecklande undervisning är idag högaktuellt. Lärare i flerspråkiga klassrum ska arbeta språkutvecklande och genom detta skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina språk- och ämneskunskaper. LÄS MER

 5. 5. Vart är den muslimska mångfalden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sumaya Rashid; [2018]
  Nyckelord :Muslimsk mångfald; orientalism; islamofobi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER