Sökning: "mångfaldsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet mångfaldsarbete.

 1. 1. Mångfaldsarbete ur medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ studie av privata och offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gloria Ndrouke; Manjuli Ranasinghe; [2020]
  Nyckelord :Diversity; Diversity Management; Public and Private Sector; Communication; Inclusion; Intersectionality; Mångfald; Mångfaldshantering; offentlig och privat sektor; kommunikation; inkludering; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tillsammans eller var för sig : En studie av fyra församlingars mångfaldsarbete i mångkulturella miljöer inom Equmeniakyrkan Region Stockholm

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Carin Hemmati; [2020]
  Nyckelord :Equmeniakyrkan Region Stockholm; Equmeniakyrkan; Högdalskyrkan; Jakobsbergskyrkan; Södertälje missionsförsamling; Tenstakyrkan; mångkulturell multietnisk församling; mångfaldsarbete; gudstjänst; integration.;

  Sammanfattning : En inventering och analys av de speciella vägval som multietniska församlingar i Equmeniakyrkan ställs inför när det gäller organisering och gudstjänstverksamhet utifrån sin mångfaldskaraktär och mångkulturella kontext. Studien genomfördes med intervjuer av medarbetare i fyra multietniska församlingar inom Equmeniakyrkan Region Stockholm och med två medarbetare från dess regionala kansli. LÄS MER

 3. 3. Vilka attityder har nästa generations arbetskraft till etnisk mångfald? : En kvalitativ studie av högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Josefine Artman; Evelina Rentorp; [2019]
  Nyckelord :Attitudes; ethnic diversity; diversity management.; Etnisk mångfald; mångfaldsarbete; nästkommande arbetskraft; generation y; attityder; HR.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka attityder högskolestudenter har till etnisk mångfald. Studien var kvalitativ och underlaget utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Ett bekvämlighetsurval tillämpades och totalt deltog 17 respondenter (n=17). LÄS MER

 4. 4. Synliggörandet och osynliggörandet i mångfaldsarbetet: en kvalitativ studie om en banks arbete med mångfald

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap; Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Köhler; [2019]
  Nyckelord :diversity management; policy; intersectionality; travel of ideas; translation; mångfaldsarbete; intersektionalitet; idéspridning; översättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative essay is to examine how diversity is interpreted by a company and study how this interpretation is translated into real-life practice, additionally, it aims to identify possible gaps in the implementation process. A bank is chosen as the object of study and the material is gathered through semi-structured interviews conducted with six managers. LÄS MER

 5. 5. First Impressions Last : Ett förbättringsarbete av introduktionsprocessen hos Sandviken kommuns Servicekontor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Isabelle Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :induction; induction plan; improvement; socialization tactics; total quality management; förbättringsarbete; hörnstensmodellen; introduktion; introduktionsplan; offensiv kvalitetsutveckling; socialiseringsmetoder;

  Sammanfattning : Introduktion för nyanställda ger en första bild av verksamheten och har stor betydelse vad avser nya medarbetares trivsel. En bristfällig introduktion kan således vara avgörande för om en person väljer att stanna kvar i verksamheten eller leta efter andra alternativ. LÄS MER