Sökning: "mångkultur i barnböcker"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden mångkultur i barnböcker.

 1. 1. Hur mångkultur framställs i tvåbarnböcker –En motivstudie av två barnböcker som skildrar förorten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :Mångkultur; kulturkrockar; förorten; diskussion kring mångkultur; samtal i skolan;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras två kapitelböcker anpassade för barn och som utspelar sig i förorten. De analyserade böckerna är Douglas Foleys bok Habib: meningen med livet (2005), samt Dogge Doggelitos bok Izzy & gänget (2011). LÄS MER

 2. 2. ”Skatter, sommar och soldater” Om hur identiteter och positioneringar skapas i barnböcker och i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olivia Hallin; Emelie Suneson; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; Intersektionalitet; Klasskillnader; Kultur; Kulturkrockar; Mångkultur; Positionering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom ett antal barnböcker samt intervju med en verksam förskollärare få syn på olika kulturer. Vi använder oss av ett intersektionellt perspektiv som en teoretisk utgångspunkt utifrån Mulinari och de los Reyes tolkning. LÄS MER

 3. 3. Om barnböcker som material i undervisning om främlingsfientlighet : Kan berättelserna skapa eller förebygga främlingsfientlighet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Björkman; [2009]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; Skönlitteratur; Invandring; Invandrare; Mångkultur; Mångfald; Fördomar;

  Sammanfattning : Today’s society is multicultural which can lead to racism and prejudices. Racism is created by prejudices and values. These values and prejudices are passed on to the children through media parents and/or society. The children then make these values to their own. LÄS MER

 4. 4. Hamsa, Pirjo, Danilo och Anna : En studie om hur mångkultur skildras i tio moderna barnböcker

  L3-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Rosengren; Josefine Kågenäs; [2009]
  Nyckelord :Mångkultur; kultur; barnlitteratur; bilderbok; stereotyper;

  Sammanfattning : Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där kulturmöten är en del av vardagen. Vi ska bli lärare och eftersom litteratur har en central roll i skolan anser vi det därför vara viktigt att vara medvetna om vilket budskap barnlitteratur sänder. Syftet med vårt arbete har därför varit att undersöka hur mångkultur skildras i barnlitteratur. LÄS MER