Sökning: "mångkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet mångkultur.

 1. 1. Att utveckla elevers interkulturella historiska kompetens i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lukas Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Interkulturell kompetens; Interkulturalitet; Historieundervisning; Historieämnet; Mångkultur; Klassrum;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten behandlar hur en interkulturell historisk kompetens kan utvecklas hos elever på gymnasieskolan genom historieundervisningen genom de didaktiska frågorna varför, vad och hur. Med andra ord vad en sådan historieundervisning kan innehålla och hur den kan bedrivas, samt varför den behövs. LÄS MER

 2. 2. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : Abstract Sverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturens potential : Att främja inkludering i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Rebecka Fegraeus; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; mångfald; mångkultur; interkulturalitet; inkludering; kanon; västerländsk kanon;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker skönlitteraturens potential att anamma som ett didaktiskt och pedagogiskt verktyg i undervisning i gymnasieskolans ämne svenska. Vidare undersöker studien hur litteratursamtal och ett ämnesöverskridande arbete mellan ämnena svenska och samhällskunskap med hjälp av skönlitteratur kan bidra till inkludering i det mångkulturella klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Vikten av religionsämnet – Studie om interkulturell religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Linderoth; Tove Hjertvik; [2019]
  Nyckelord :interkulturellt perspektiv; interkulturell religionsundervisning; religiös positionering; mångkultur; stereotyper; nyansering; mångfald; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är sammanställa och bearbeta olika vetenskapliga texter för att sedan kunna svara på vår frågeställning: Hur kan religionsundervisning bidra till en interkulturell förståelse i ett mångkulturellt samhälle? Kunskapsöversikten är ämnad och kan komma till nytta för lärarstudenter och lärare som söker inspiration och vetenskapligt stöd för interkulturell religionskunskapsundervisning. Vi har funnit källor genom att använda ämnesrelaterade sökord i samlingsverk och olika databaser. LÄS MER

 5. 5. ”Skatter, sommar och soldater” Om hur identiteter och positioneringar skapas i barnböcker och i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olivia Hallin; Emelie Suneson; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; Intersektionalitet; Klasskillnader; Kultur; Kulturkrockar; Mångkultur; Positionering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom ett antal barnböcker samt intervju med en verksam förskollärare få syn på olika kulturer. Vi använder oss av ett intersektionellt perspektiv som en teoretisk utgångspunkt utifrån Mulinari och de los Reyes tolkning. LÄS MER