Sökning: "mångkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet mångkultur.

 1. 1. Pedagogiska tillvägagångssätt för eninkluderande miljö – undervisning i ettmultikulturellt samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joakim Lagerstedt; Robert Joines; [2021]
  Nyckelord :Culture; Education; Inclusion; Multiculturalism; Mångkultur; Pedagogiskt arbete; Religion; Religionskunskapsundervisning och Teaching;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att belysa metoder för inkludering genom att studera hurskolan har bemött och bemöter multikulturalitet. Syftet med uppsatsen är att informeraläsare om vad olika forskare har kommit fram till som medverkar till inkludering. LÄS MER

 2. 2. Vem är slöjdaren? : Erbjudna identifikationer i tidskriften Hemslöjd(en) 1933-2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pelle Hällje; [2021]
  Nyckelord :Hemslöjd; slöjd; hemslöjden; hemslöjdsrörelsen; slöjdare; nationalism; kulturarv; folkkonst; konsthantverk; identifikation; identifikationer; kulturell identitet; mångkultur; territorialitet; Gerda Boëthius; Nämnden för Hemslöjdsfrågor; Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund; materialitet; naturmaterial; objektifikation; materiell kultur; byråkratins logik; subaltern; subalternisering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de identifikationer som erbjuds av tidskriften Hemslöjden (från 2011 Hemslöjd). Som källmaterial används alla ledartexter samt, som komplettering, framsidor under dess utgivning under åren 1933–2020. LÄS MER

 3. 3. Mångkultur i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mahir Pondro; Måns Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den interkulturella makten : En diskursanalys om andrafiering och makt i litteratur riktad till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Rosdahl; Viktoria Lündin; [2021]
  Nyckelord :discourse analysis; discourse theory; intercultural working methods; interculturality; multiculturalism; ethnicity; power; gender; cultures; diversity; norms; preschool; Swedish preschool; diskursanalys; diskursteori; interkulturella arbetsmetoder; interkulturalitet; mångkultur; etnicitet; makt; genus; kulturer; mångfald; normer; förskola; svensk förskola;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate what discourses and what forms of exercise of power that can appear in the description of intercultural work in the book Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019) by Jonas Stier & Bim Riddersporre. The entrance to the essay is a wonder about which discourses are actualized and whether they can be seen to contribute to the categorization of individuals being constructed and to norms being anchored on the basis of these categorizations. LÄS MER

 5. 5. Mångkulturella perspektiv i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Tillberg; Mirjam Touman; [2021]
  Nyckelord :Bildundervisning; Interkulturalitet; Mångkulturellt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt kom till grund av egna intressen av hur den svenska skolans bildundervisning genomförs utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Vi började reflektera kring ämnet när vi båda upplevde att det fanns en brist på mångkulturellt innehåll i bildundervisningarna på våra VFU platser. LÄS MER