Sökning: "mångkulturell omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden mångkulturell omvårdnad.

 1. 1. Att vårda patienter när språkbarriärer råder – En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saba Berhe; Merriem Nettah; [2019-08-16]
  Nyckelord :Språkbarriär; mångkulturell omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade invandringen har resulterat i ökat antal patienter med annan etnisk bakgrund som behöver vårdas i det svenska sjukvårdssystemet. Detta har medfört till att ett gemensamt språk inte alltid finns mellan sjuksköterskan och patienten, därför kan språksvårigheter skapa barriärer i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser i mötet med den mångkulturella patienten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Aisha Mohamed Said; Farhia Absuge; [2018]
  Nyckelord :Communication; multicultural; nursing and patient- centered care.; Kommunikation; mångkulturell; omvårdnad och personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De människor som invandrar till olika länder har med sig sitt eget språk, kultur, synsätt och vanor vilket har skapat ett behov på kulturellt anpassad vård. Sjuksköterskan som möter den mångkulturella patienten i sitt dagliga arbete kan uppleva en kulturkrock omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete med nyanlända flyktingar : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Susanne Carlson; [2018]
  Nyckelord :District nurse; Experience; Health promoting; Newly arrived refugees; Preventive; Transcultural care; Distriktssköterska; Erfarenhet; Förebyggande; Hälsofrämjande; Nyanlända flyktingar; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Mångkulturell hälso- och sjukvård har ökat i Sverige på senare år på grund av krig i Syrien, och oro i andra länder i bland annat Mellanöstern och Afghanistan. Det har medfört mänskliga tragedier och stora flyktingströmmar. Sverige har tagit emot en stor andel av flyktingströmmen. LÄS MER

 4. 4. ATT VÅRDA PATIENTER FRÅN ANDRA KULTURER : En litteraturstudie eu ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ronny Tejding; Cecilia Lemon; [2018]
  Nyckelord :Communication; Cultural; Experience; Language; Migration; Multicultural; Nurses; Nursing; Transcultural; Erfarenheter; Kommunikation; Migration; Mångkulturell; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Språk; Transkulturell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och folkvandringar ställer nu helt andra krav på hälso- och sjukvård i hela Europa. Bara i Sverige är 1/5 av Sveriges befolkning är födda i andra länder är Sverige. Vi är med andra ord ett mångkulturellt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Alla är lika olika : Hur mångkulturella arbetsgrupper påverkar omvårdnaden – en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Simon Hesserud Persson; Seth Kapadia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Invandringen till Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren, och en allt större del av befolkningen är född utanför Sverige. Antalet vårdanställda som är födda utomlands ökar därmed också, och det gör vården till en mångkulturell arbetsplats. LÄS MER