Sökning: "mångkulturell undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden mångkulturell undervisning.

 1. 1. På okänt vatten? Skapar kursplanen i simning, för årskurs 7-9, otydlighet för lärare i idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Grönlund; [2019]
  Nyckelord :country; curriculum; diversity; physical education; religion; stroke; swimming;

  Sammanfattning : Bakgrunden till kunskapsöversikten var att undersöka om kunskapskraven för simning för årskurs 7–9 inom ämnet idrott och hälsa är tillräckligt tydliga, så att idrottslärare oavsett kunskap och bakgrund kan bedriva en likartad simundervisning. Jämförelser har gjorts mellan olika tolkningar av Lgr 11. LÄS MER

 2. 2. Får alla vara med? : En läromedelsstudie i ämnet svenska med fokus på mångkulturell representation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Iida Kasanen; [2018]
  Nyckelord :Orientalism; Multiculturality; Interculturality; Study Materials; Orientalism; mångkulturell; interkulturell; läromedel;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how today’s multicultural society is reflected in teaching materials for the elementary school’s later years in the subject Swedish. The purpose is also to investigate how the school’s mandate to develop a capacity to live with and realize the values of cultural diversity is evident in the chosen teaching materials in Swedish as a subject. LÄS MER

 3. 3. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 4. 4. Språkets betydelse i matematikundervisningen : En studie som berör flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Demnert; Anneli Kopljar; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; flerspråkiga elever; matematik; matematikundervisning; modersmål;

  Sammanfattning : Åren 2015 och 2016 kom det cirka 200 000 immigranter till Sverige. Detta innebär att det ställs krav på den svenska skolan som utvecklats och blivit allt mer mångkulturell. LÄS MER

 5. 5. Språk + matematik = sant? : En litteraturöversikt om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Klara Engström; Natalie Krusell; [2018]
  Nyckelord :matematik; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; interaktion; stöttning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Dagens skola blir mer och mer mångkulturell. Det ställer krav på lärare och undervisning att möta alla elevers språk- och kunskapsnivåer i alla ämnen, inklusive matematikämnet. Syftet med studien är att uppmärksamma språkets betydelse i matematikundervisningen genom att beskriva olika arbetssätt där språket främjas i undervisningen. LÄS MER