Sökning: "möbeldesign"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet möbeldesign.

 1. 1. Upplevelser av treenigheten: möbler, människor & arkitektur : En undersökning i samspelet mellan rumslighet och möbler utifrån ett fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Gustaf Douhan; [2022]
  Nyckelord :möbeldesign; rumslighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : This project is an introduction to studying the relationship between furniture and spaces from a phenomenological point of view. The purpose is to get a deeper understanding of this inter-action emphasizing character, expression and atmosphere. This is done through analyzing two concrete spaces and designing furniture for them and inspired by them. LÄS MER

 2. 2. Where Something Goes Up, Something Else Goes Down : May a meeting between textile and glass disrupt the hierarchical order among materials and techniques?

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Malin Glännestrand; [2022]
  Nyckelord :Glass; glasfiber; textile; interior designer; spatial design; materials; hierarchies; fusing; knitting; lighting;

  Sammanfattning : We have a tendency to want to sort our surroundings, we set things against each other, value them and place them in a hierarchical order.Where something goes up, something else goes down.We attribute different properties to materials, techniques and spaces and load them with values. LÄS MER

 3. 3. Åskvädret 2 : Förstärka det befintliga för framtida gemensamma rum

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Johanna Moe; [2022]
  Nyckelord :Community Centre; adaptive reuse; property development; addition; support structures; reuse; community; democracy; kulturhus; återbruk; fastighetsutveckling; tillägg; stöd; gemenskap; demokrati;

  Sammanfattning : 2018 startade några boende i Björkhagen söder om Stockholm föreningen ”Björkhagens Hjärta”. De saknade gemensamma lokaler och ville arbeta för ett kulturhus i den nedlagda och rivningshotade panncentralen, fastigheten ”Åskvädret 2” på Halmstadsvägen/ Hässleholmvägen. LÄS MER

 4. 4. Urban kiosk : Ett förslag till Stockholms framtida kiosker

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Braconier Daniel; [2022]
  Nyckelord :Kiosk; arkitektur; stadsrummet; offentlig; 3d-print; byggnadsteknik;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete undersöker jag den fristående kiosken som byggnad, kioskens historia i Stockholm och hur den ser ut i Stockholms innerstad idag. Kiosken är en byggnad som besitter en stor potential både som plats i staden och som fristående byggnad med ofta väl exponerade fasader i alla väderstreck och placerade så att många människor passerar dem. LÄS MER

 5. 5. Endogenic Production : subjective matter and bodily involvement

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Nils Ställborn; [2022]
  Nyckelord :Spatial design; interior architecture; interior design; textile furniture; textile structure; soft structure; squiggly structures; drafting; draw; drawstring; drawstring furniture; furniture; furniture design; textile architecture; Baroque; sewing furniture; form-production; endogenic; exogenic; endogenic approach; endogenic process; tectonic production; rectangular room; clothes; architecture; body; design method; wool; Texel wool; folds; pleats; material hierarchies; the senses; draping; shape; sustainable; norm criticism; exploring;

  Sammanfattning : The word endogenic means growing or proceeding from within, it is commonly used to describe the process of tectonic movement and earth crust formation caused by the extrusion of magmatic material. My project is a metaphorical exploration of the geological term “endogenic process” as well as an exploration of a design approach based on the term. LÄS MER