Sökning: "möbelsnickeri"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet möbelsnickeri.

 1. 1. Med omvärlden som inspirationskälla : En studie i träkonstruktioner med alternativa inspirationskällor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Carl Angtoft; [2020]
  Nyckelord :möbelsnickeri; träkonstruktioner;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om konstruktioner. Studien handlar om att lyfta blicken och titta på sammansättningar på ett större plan för att hitta nya lösningar på gamla problem.  Jag har i min studie låtit mig inspireras av material och konstruktioner som ligger långt ifrån träindustrin och materialet trä. LÄS MER

 2. 2. En uppfinnares arbetsbord : Ett arbete som undersöker arbetsbord för praktiskt kreativt arbete i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Alexander Paaske Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Möbelsnickeri; Design; Covid 19; Skrivbord; Arbetsbord;

  Sammanfattning : Vid samma tid som mitt kandidatprojekt förväntas börja slår en av dom alvarligaste pandemierna i modern tid slog till mot Sverige och världen. Alla tidigare planer måste nu jämföras mot dom nya förutsättningar som pandemin skapar och alla medborgare måste justera sina prioriteringar. LÄS MER

 3. 3. Handarbetade inslag i moderna sammanhang : ett utforskande arbete om bildhuggeri ur en möbelsnickares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Johanna Burström; [2020]
  Nyckelord :hantverk; bildhuggeri; handgjort; möbelsnickeri; design; småskalig; modern.;

  Sammanfattning : Det här är ett utforskande examensarbete där jag vill lyfta ett hantverk som för många är okänt idag. I egenskap av möbelsnickare har jag undersökt ett besläktat hantverk, bildhuggeri, med syfte att lära mig mer om tekniken och att sprida kunskap om hantverkets möjligheter. LÄS MER

 4. 4. Gestalta berättelsen om sig själv : En undersökning av identitetskapande genom hantverket

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Frida Wik; [2020]
  Nyckelord :möbelsnickeri; trä; hårarbete; hårarbeten; hantverk; formgivning; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en undersökning genom hantverket. Målet med arbetet är att hitta min hantverksidentitet och tänkbara yrkesroll vilket jag gör med stöd i arbetets utgångspunkter. LÄS MER

 5. 5. Från träd till färdig möbel : Vilka fördelar samt begränsningar finns det med att utgå ifrån färskt virke vid möbelsnickeri. Samt en processbeskrivning av tillverkningen av sekretären ”cessabit”

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Björn Olsson; [2019]
  Nyckelord :Möbelsnickeri; Sekretär; Virkestorkning; Färskträ; Färskträsnickring; Windsor; Sälg;

  Sammanfattning : Denna rapport skrivs dels i syfte av att ge en processbeskrivning av tillverkningen av en sekretär, där de flesta momenten finns dokumenterade med bilder och beskrivande text. Ett annat syfte med rapporten är att dokumentera och analysera processen om hur det färska virket som skulle användas till projektet hanterades. LÄS MER