Sökning: "möbler som låter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden möbler som låter.

 1. 1. Möbler som låter : Mekaniskt framkallat ljud och dess tillämpningsmöjligheter i möbler

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Hemmo Honkonen; [2017]
  Nyckelord :Ljud; möbler som låter; ljudkonst; ljudinstallation;

  Sammanfattning : This work is a study about mechanically produced sound and different applications of it in furniture design. I have a background in building musical instruments and wanted to combine my competence in the fields of musical instruments, furniture and design in this project. LÄS MER

 2. 2. An economic sustainability comparison between the natural building technique; cob and the conventional technique; concrete for residential buildings in Matagalpa, Nicaragua

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

  Författare :Malin Laestander; [2014]
  Nyckelord :cob; concrete; economic sustainability; external costs; environmental impact; residential house; cob; betong; ekonomisk hållbarhet; externa kostnader; miljöpåverkan; bostadshus; cob; concreto; sostenibilidad económica; costes externos; impacto medioambiental; casa residencial;

  Sammanfattning : Cob can serve as an alternative building material to concrete in Nicaragua. Cob is an unbaked earth-based building technique with low global warming potential that suits the humid climate in Nicaragua. It can be constructed by hand by inexperienced people using materials such as; clay, straw, sand and water. LÄS MER

 3. 3. Om möbler

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mattias Selldén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet är ett sökande och ett undersökande. Det handlar om möblerna i rummet och hur vi uppfattar dom.Jag har sökt ett förstående om hur möbler är sammansatta. Inte tekniskt utan mer ideologiskt, filosofiskt. LÄS MER