Sökning: "möbler"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet möbler.

 1. 1. Sittmöbler, problem och lösningar : För jämställdheten, miljön och i materialets tecken

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Jacob Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Design; möbler; stol; jämställdhet; miljö; sittergonomi; smide;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar till största del om jämställdhet i sittergonomi men även om långsiktigt miljötänk och att ta vara på det som redan finns. Motivationen kommer från en möbelindustri där ergonomi inte alltid är ett ledord. Utseende går före funktion och mannen är norm gällande ergonomiska mått. LÄS MER

 2. 2. Gör det långsamt- för miljöns skull

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Tollin; [2020]
  Nyckelord :Möbler; Kritisk design; Hållbar utveckling; slow furniture; konsumtion; Slow fashion; Slow food; Furniture; Critical design; Sustainable development; Consumption;

  Sammanfattning : I studien undersöks det hur teorier från slow food och slow fashion genom olika designprocesser kan överföras till nya produktkategorier, i detta fall har möbler valts ut som kategori. Syftet med denna studie har varit skapa medvetenhet och synliggöra möjligheter för produktdesigners att arbeta med slow principer i kombination med kritisk design på nya produktkategorier. LÄS MER

 3. 3. Ergonomisk möbeldesign

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Amanda Blad; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; möbler; design; CAD; FEM; prototyp; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en produktutvecklingsprocess av möbler i form av matbord och tillhörande stolar avsedda för utomhusbruk. Produktutvecklingsprocessen fokuserar främst på konceptutveckling. Arbetet utförs åt möbelföretaget Homezan i samarbete med AFRY. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att besöka akutmottagningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Michael Ochonjo; Anna Sandin; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; akut sjukdom; patienters upplevelse; sjuksköterska; omvårdnad; omvårdnadshandlingar; miljö; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Akutmottagning är en plats patienter besöker för att få behandling för akut sjukdom eller skada. Patienter på akutmottagningen är akut, svårt sjuka och kan ha många upplevelser som är relaterade till såväl deras sjukdom som deras besök på akutmottagningen. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av nuvarande regelverk för stoppade sittmöbler samt förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jacob Hasselbalch; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Lös inredning; möbler; stoppade sittmöbler; byggnad; fartyg; antändning; standard; regelverk; flamskyddsmedel; EN 1021–1; EN 1021–2; 2010 Fire Test Procedures Code Upholstered furniture; building; vessel; ignition; regulations; flame retardant; 2010 Fire Test Procedures Code; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden there are currently no cohesive and unequivocal regulations regarding fire safety for upholstered furniture. In contrast to this the regulations regarding fire safety on vessels are very clear-cut and easy to interpret. LÄS MER