Sökning: "mödrar"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade ordet mödrar.

 1. 1. Språk och kommunikation hos femåriga barn som exponerats för PFAS prenatalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sigrid Jartun; David Wicklund; [2023-06-20]
  Nyckelord :Språk- och kommunikationsutveckling; endokrinstörande ämnen; PFAS; prenatal exponering; föräldraskattning;

  Sammanfattning : Ännu vet vi inte hur endokrinstörande ämnen som perfluoreradea alkylsubstanser (PFAS) påverkar den växande hjärnan och barns språk- och kommunikationsutveckling. Föreliggande studie är en del av ett doktorandprojekt som undersöker PFAS-exponering och barns språkliga- och kommunikativa utveckling. LÄS MER

 2. 2. NPF-mödrars livsvärld. Om känslor kring diagnostisering och bemötande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vanesa Lunde; [2023-03-22]
  Nyckelord :NPF; ADHD; autism; mödrar;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studiens syfte är att belysa och problematisera motsättningarna mellan samhällets förväntan på barns utveckling och NPF-mödrars känsla av osäkerhet och otillräcklighet, som byggs upp i mötet med omgivningens krav. Genom detta ämnar studien ge förslag till förbättringar gällande bemötande från vård och skola gentemot föräldrar, samt andra övergripande förbättringar i samhället för att minska den snäva syn på normalitet som råder. LÄS MER

 3. 3. Moderns erfarenheter av vården vid postpartum depression – en systematisk kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Refthammar; Alicia Garcia Karisaar; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; depression; EPDS; erfarenheter av vård; individanpassad vård; kvinnors erfarenheter; postpartum depression; specialistsjuksköterska psykiatrisk vård; stigmatisering; systematisk kvalitativ litteraturstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag definieras oftast diagnosen postpartum depression på barnhälsovårdscentralen (BVC) med hjälp av skattningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I Sverige drabbas mellan 8-15% av alla nyblivna mödrar av diagnosen. LÄS MER

 4. 4. “Tillsammans för tillhörighet”: En fallstudie i en ideell förening för migrerade mödrar i Rosengård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Filippa Kugelberg; [2023]
  Nyckelord :Migration; motherhood; everyday life; belonging; capital and liminality.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Together for belonging” : A case study in a not-for-profit group for immigrant mothers in Rosengård This essay examines how immigrant women in Malmö (Rosengård), use a not-for-profit group to find ways to navigate their everyday lives. The aim of the study is to get a deeper understanding of the functioning of the group. LÄS MER

 5. 5. “Vi kan inte säga med säkerhet hur många vi möter och inte möter” : En kvalitativ intervjustudie om kuratorer på familjecentralers arbete med att identifiera och hantera våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Moa Boström; Amanda Löfstrand; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; handling violence; alliance; asking questions about violence; report of concern.; Våld i nära relationer; bemötande; allians; att ställa frågor om våld; orosanmälan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur kuratorer på familjecentraler arbetar med att identifiera och hantera våld i nära relationer hos mödrar de möter och deras barn. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod. Sex enskilda intervjuer med kuratorer på familjecentraler från fem olika kommuner i Mellansverige genomfördes. LÄS MER