Sökning: "möjliggörande och begränsande system"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden möjliggörande och begränsande system.

 1. 1. Styrningen inom hemtjänsten - En fallstudie om hur digitaliseringen har påverkat styrningen i hemtjänsten i Göteborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eleonor Harrysson; Elin Ljunggren; [2020-09-03]
  Nyckelord :Digitalisering; hemtjänst; äldreomsorg; offentlig sektor; ekonomistyrning; tillitsbaserad styrning; möjliggörande och begränsande system; PluGo;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Äldreomsorgen i Sverige har blivit starkt kritiserat för sinbristfälliga verksamhet där de äldre inte får den vård de behöver. Digitaliseringen är enmöjlig lösning på problemet, med syfte att bättre planera verksamheten och därmed förbättraeffektiviteten. LÄS MER

 2. 2. Ett kort studievägsval som påverkar livet : - Om lågutbildade invandrade kvinnors utbildningsstrategier

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Thaer Mohsen; [2018]
  Nyckelord :Lågutbildade invandrade kvinnor; utbildningsstrategier; habitus; kultur; fält; sociala strukturer och mänskligt handlande.;

  Sammanfattning : Studien undersöker fenoment lågutbildade invandrade kvinnors utbildningsstrategier i att välja korta yrkesutbildningar inom vård- och omsorg. Kvinnornas val sker i relation till sociala strukturer så väl lokala (familj) som samhälleliga och utbildningsmässiga. LÄS MER

 3. 3. Styrsystemets roll i balanseringen mellan kontroll och empowerment : En kartläggning av ett styrsystem och varför användningen leder till observerade effekter på personalen

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Rasmus Åhl; Rikard Grimling; [2014]
  Nyckelord :MCS; styrsystem; balansering; konceptualisering; kontroll; empowerment;

  Sammanfattning : Problem discussion: That empowerment and autonomy can lead to desirable effects on employees is clear. Previous research has found correlations between empowerment and e.g. motivation, job satisfaction, productivity, loyalty and commitment. LÄS MER

 4. 4. Att koordinera distribuerade IT-projekt med stöd av informations- och kommunikationsteknik : En fallstudie på IFS World Operations AB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Truls Löfstedt; Daniel Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Coordination; IT-project; Organization; Organizational development; Information and communication technology; ICT; ICT support; Distributed work; Distributed system development; DSD; Agile system development; Means of coordination; Coordination mechanism; Koordination; IT-projekt; Organisation; Organisationsutveckling; Informations- och kommunikationsteknik; IKT; IKT-stöd; Distribuerat arbete; Distribuerade IT-projekt; Agil utvecklingsmetodik; Agila metoder; Medel för koordination; Koordinationsmekanismer;

  Sammanfattning : IT-system utvecklas idag ofta i globalt distribuerade organisationer. Detta görs för att möta de krav som ställs från omgivningen samt för att finna specialkompetens. En global organisation kan medföra distribuerat arbete, alltså att utvecklingsgrupper sprids över flera platser. LÄS MER

 5. 5. Vindkraftens påverkan på lokalsamhället : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carl Wiking; [2011]
  Nyckelord :vindkraft; lokalsamhälle; community; påverkan; fallstudie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how a local community, and those who dwell within its borders, are affected when a large scale windmill park is planned in its immediate vicinity. I have used a qualitative approach and conducted semi structured interviews to gather empirical data. LÄS MER