Sökning: "möjligheten till befordran"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden möjligheten till befordran.

 1. 1. Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lindell; Rawaz Salh; [2019-05-07]
  Nyckelord :startups; motivation; medarbetare; ledare; kompetens; samhörighet; självständighet; möjligheten till befordran;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. LÄS MER

 2. 2. Motivation på distans : en utmaning för dagens konsultchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Marielle Andersén; Therese Assarsson; [2013]
  Nyckelord :Motivation; Arbetsmotivation; bemanningsbranschen; expektansteorin; yttre motivation; inre motivation; distansledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur konsultchefer motiverar uthyrd personal inom de villkor som finns inom bemanningsbranschen. Bemanningsbranschen i sig står under unika förhållanden och konsultchefen har en komplex arbetssituation där de måste ta hänsyn till flera olika faktorer. LÄS MER

 3. 3. Ersättning för framtida inkomstförlust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Andersson; [2004]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Försäkringsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skadestånd för inkomstförlust enligt SkL 5 kap. 5 § 1 st. 2 p. uppdelas i två olika poster, en som avser förfluten tid i förhållande till prövningen och en som avser framtiden. LÄS MER