Sökning: "möjligheter"

Visar resultat 1 - 5 av 18889 uppsatser innehållade ordet möjligheter.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS PREOPERATIVA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM SKA GENOMGÅ RYGGKIRURGI – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Chatarina Nyman; Karin Werkström; [2023-03-16]
  Nyckelord :preoperativ; omvårdnadsåtgärder; ryggkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggbesvär är vanligt och svarar för stor del av sjukfrånvaron och sjukersättningen i Sverige. Många ryggbesvär behandlas genom konservativ vård, men vissa patienter får även genomgå kirurgi. Ett operativt ingrepp innebär en ansträngande process för patienten med risker som medföljer. LÄS MER

 2. 2. FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD En litteraturöversikt som belyser föräldrars upplevelse av omvårdnaden av det prematura barnet på neonatalavdelningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Brandin Sofia; Frida Seignér; [2023-03-15]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; delaktighet; neonatalavdelning; prematurt barn och föräldrars upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett prematurt barn föds är det inte fullt utvecklat och behöver sin första tid i livet vårdas på en neonatalavdelning. Att få ett prematurt barn innebär en stor livsomställning för familjen. LÄS MER

 3. 3. "Väsentlighetsrekvisitet vid hävning av kommersiella avtal. Särskilt om Hovrättsdomen T 872-19 och väsentlighetsrekvisitets innebörd i entreprenadrätt och allmän kontraktsrätt"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Söderberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I januari 2021 meddelades domen T 872-19 av Svea Hovrätt i fråga om hävning av entreprenadavtal på grund av dröjsmål. Hovrätten konstaterar att det inte finns något särskilt entreprenadrättsligt väsentlighetsrekvisit, och att bedömningen således skall vara densamma som vid avtal i allmänhet. LÄS MER

 4. 4. Om konfliktlösning vid vårdnadstvister, särskilt om fokuset på att nå en samförståndslösning till varje pris

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmy Rylander; [2023-03-08]
  Nyckelord :Vårdnad; Vårdnadstvist; Familjerätten; Medling; Socialtjänsten; Konflikt och försoning; Samförståndslösning; Familjerätt; Samarbetssamtal; Kompromiss; Skilsmässa;

  Sammanfattning : Oaktat konfliktnivån mellan föräldrar som genomgår en separation måste frågor som rör vårdnaden om barn lösas. Den familjerättsliga regleringen präglas av tanken att barn mår bäst av att föräldrarnas konflikt inte blir föremål för en domstolsprocess. LÄS MER

 5. 5. Kommunernas Dilemma En kvalitativ studie om privatiseringen av de svenska stadsnäten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Anton Berg; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera varför vissa svenska kommuner sålt sina fiberstadsnät till privata aktörer och därefter lyfta potentiella framtida utmaningar dagens fibermarknad kan stå inför. Uppsatsen har genomfört intervjuer med respondenter från kommuner som sålt sina stadsnät, IP-Only som privat aktör, Helsingborgs kommun som inte sålt sitt stadsnät och branschexperter från Svenska Stadsnätsföreningen och Post- och Telestyrelsen. LÄS MER