Sökning: "möjlighetsansamling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet möjlighetsansamling.

 1. 1. Tillitens stratifiering : En sociologisk studie om kapitalsammansättningens betydelse för unga vuxnas tillit till och krav på myndigheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Cecilia Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Trust; distrust; requirements; authorities; capital; status; Swedish Public Employment Service; Tillit; misstro; krav; myndigheter; Arbetsförmedlingen; kapital; möjlighetsansamling; status;

  Sammanfattning : This study aims to examine which mechanisms affect young adults' trust in authorities, with a focus on capital composition, and specifically cultural capital (education). Through this focus on capital, the study examines the underlying factors that affect what requirements that young adults feel that they can demand of/put on authorities. LÄS MER

 2. 2. Bland rutiga skjortor och kapital : en studie om hur yrkesstatus kan påverka virkesköparrollen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Susanna Larsson; Emma Lénberg; [2017]
  Nyckelord :forest industry; timberbyer; occupational status; knowledge; identification; skogsbransch; virkesköpare; yrkesstatus; kunskap; identifikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur status påverkar problematiken att rekrytera och bibehålla virkesköpare inom skogsbranschen. Denna kvalitativa studie har utgått från ett bolag som fått representera hela skogsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare -sett ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Caroline Andersson; Anja Seerbe; [2006]
  Nyckelord :Interaktion; Makt; Sociala konfigurationer; Exploatering; Möjlighetsansamling; Klient; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : För socialtjänstens klienter innebär klientskapet en ovillkorligt underordnad roll, där individen befinner sig i en situation denne inte styr över. Individen etablerar en relation till den offentliga hjälpapparaten som samtidigt är en maktapparat. LÄS MER

 4. 4. Individuell integration? En analys av integrationspolitiska utgångspunkter ur ett ojämlikhetsperspektiv.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Cecilia Mattsson; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integrationsverket har sedan år 2001 i uppdrag av regeringen att lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen inom olika samhällssektorer när det gäller situationen för invånare med utländsk bakgrund. I Rapport Integration 2002 (2003) beskriver, tolkar och analyserar Integrationsverket situationen för de utrikes födda och deras barn jämfört med inrikes födda, samt ger förslag på insatser för att minska skillnaderna. LÄS MER