Sökning: "mölnlycke"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet mölnlycke.

 1. 1. Kliniska stabilitetsstudier En utvärdering av statistiska metoder för longitudinella stabilitetsstudier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Calvin Smith; Jens Ifver; Jonatan Hellgren; Josef Gullholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mölnlycke Health Care (MHC) utvecklar och tillverkar produkter inom sårvård och kirurgi.För att säkerställa hållbarheten av sina produkter genomför MHC kliniska stabilitetsstudier.Stabilitetsstudierna utförs med stickprov från ett antal olika produktionsbatcher som sedantestas, med avseende på hållbarhet, över en bestämd tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Magdalena Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Genius Loci; bevarande; entréarkitektur; analysmetod;

  Sammanfattning : Råda Säteri ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Platsen ligger vackert vid ett naturreservat invid Rådasjön och är sedan 1969 byggnadsminnesmärkt. Platsen är ur ett både kulturhistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv mycket spännande. Trädgården har under årens lopp genomgått en del förändringar. LÄS MER

 3. 3. Viktiga faktorer vid tätning med injektering vid bergtunnelbyggnad - En översiktlig beskrivning av den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Mölnlycke och Bollebygd

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering

  Författare :SIMON LARSSON; SOFIA LØSETH; CHRISTOFFER ROOS; JAKOB WAHL; ALEXANDER ZIMMERMAN; [2018]
  Nyckelord :Samhällsbyggnadsteknik; Civil Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Socialt hållbart boende

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Pia Agriam; [2016]
  Nyckelord :Social; housing; buildings; residential; apartment; sustainability; Social; boende; flerbostadshus; bostadsområde; bostad; hållbarhet;

  Sammanfattning : Det behövs mer forskning kring vad som ger människan goda förutsättningar till livskvalitet i en bostadsmiljö. Social hållbarhet är ett ämne som arkitekturvärlden värnar om mer än någonsin. LÄS MER

 5. 5. Analys av solelinstallationer på olika fastighetstyper : En studie om möjligheter och hinder

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sanna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :photovoltaics; roofinstallations; hybrid; semitransparent; levelized cost of energy; sensitivity analysis; solceller; takinstallation; hybridpanel; semitransparent; elproduktionskostnad; känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Generering av el med hjälp av solen står idag för en väldigt liten andel av Sveriges totala genereringav el. För att komma upp till en högre nivå krävs inte enorma solcellsparker över hela Sverige, utan tvärtom skulle det kunna gå att använda redan befintliga tak. LÄS MER