Sökning: "mönster textil"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden mönster textil.

 1. 1. Nearshoring : motiv och barriärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Sandquist; Kajsa Lindström; Isabelle Alm; [2020]
  Nyckelord :Sourcing; Nearshoring; Farshoring; Clothing industry; Västra Götaland; Motives; Barriers; Segment; Sourcing; Nearshoring; Farshoring; Klädbranschen; Västra Götaland; Motiv; Barriärer; Segment;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka motiv samt barriärer svenska klädföretag ser rörande sina sourcing beslut, med fokus på nearshoring och farshoring. Vidare undersöks även hur dessa motiv och barriärer skiljer sig åt beroende på vilket segment klädföretaget inriktar sig på. LÄS MER

 2. 2. Sport BH : konstruktion av en sport BH med en mjuk BH (utan bygel) som grund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Margareta Palmgren; [2020]
  Nyckelord :Sports bra; fit; construction; pattern; support; Sport BH; passform; konstruktion; mönster; stöd;

  Sammanfattning : I denna studie är målet att arbeta fram en sport BH som ger extra stöd under sportaktivitet och samtidigt är bekväm. Företaget som har samarbetats med är en större sportkedja. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning för hållbarhet -En fallstudie av ett företag inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mawara Maqsood; Vlora Turjaka; [2019-02-19]
  Nyckelord :Management control; Management control systems; Sustainability; Balanced scorecard; Sustainable balanced scorecard; Integration.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsproblem har på senare tid blivit mer uppmärksammat vilket har lett till att företag fått ökade krav på sig och fått ta ett större ansvar för hållbarhet. Särskilt tillverkningsindustrin har fått en ökad press på grund av industrins stora påverkan på miljön. LÄS MER

 4. 4. De fem mångfaldsperspektiven : Kommunikation om kulturell mångfald inom hotellgrupper i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Dijana Drazic; Arina Omarson; [2019]
  Nyckelord :Cultural diversity; communication; valuation; website; hotel industry; diversity perspectives; organization; Kulturell mångfald; kommunikation; värdering; webbplats; hotellbranschen; mångfaldsperspektiv; organisation;

  Sammanfattning : I Sverige kommunicerar de välkända hotellgrupperna att de uppskattar medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Forskning i Sverige inom kulturell mångfald är begränsad. Kulturell mångfald innefattar religion, etnicitet, kultur och språk. Studien undersöker vad hotellgrupper värderar kring kulturell mångfald. LÄS MER

 5. 5. BEGINNING MIDDLE AND

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Craft; Fold; Incompleteness; Modularity; Pattern; Resist dyeing; Soft; Textile; Färgning; Konsthantverk; Mjuk; Modul; Mönster; Ofärdigt; Textil; Veck;

  Sammanfattning : BEGINNING MIDDLE AND is a project that takes a textile approach to explore repeated pattern and the ongoing. This paper, being a part of this project, is describing and discussing the potentiality of using notions such as softness, folds and ongoingness to widen the views on what a craft practice can be and do. LÄS MER