Sökning: "möte med teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden möte med teknik.

 1. 1. Usability and Trust in E-health applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jessica Mårtensson; Cajsa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Usability; E-health; UX; Trust; doctor-patient relationship; cross-channel user experience; digitalization;

  Sammanfattning : Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. LÄS MER

 2. 2. Vattnets möte med land : Hur kan man uppmärksamma hållbarhet i ett fysiskt rum.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Emelie Byman; Lejla Catovic; Wafa Saleh; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; plastic littering; Naval Museum Karlskrona; visual design; poster; awarenes; Hållbarhet; plastnedskräpning; Marinmuséum Karlskrona; visuell design; poster; uppmärksamma;

  Sammanfattning : Med detta kandidatarbete vill vi uppmärksamma och förmedla hållbarhet, med fokus på konsumtion och plastnedskräpning i haven. Kandidatarbetet kommer löpa ut i en gestaltning som kommer befinna sig i ett fysiskt rum. LÄS MER

 3. 3. Val av revisor i onoterade ägarledda företag : En studie om vilka faktorer som påverkar onoterade ägarledda företags val av revisor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Philip Andersson; Daniel Thuresson; [2019]
  Nyckelord :Val av revisor i ägarledda onoterade företag; val av revisor; revisorer i SMEs;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt hur onoterade ägarledda företag väljer revisor och vad som påverkar valet av revisor i dessa företag. Tidigare forskning har visat att det finns ett forskningsgap inom små bolag och deras val av revisor. Vi har intervjuat sex företag i flera olika branscher. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av kommunikation med leverantörer : En fallstudie av hur företag kan prioritera sina resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Johansson; Emma Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Digital communication; EDI; Supplier relationship; Digitalisering; Digital kommunikation; EDI; Leverantörsrelation;

  Sammanfattning : Digitalisering har med tiden fått en allt större betydelse och vikten av att företag utvecklas i takt med dess framväxt förväntas öka. En anledning till det är globaliseringen som bland annat medfört en ökad konkurrens. LÄS MER

 5. 5. Usability and Trust in E-health applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jessica Mårtensson; Cajsa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Usability; Trust; E-health; UX;

  Sammanfattning : Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. LÄS MER