Sökning: "möten med kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden möten med kvinnor.

 1. 1. Högstadielärares osynliga arbete : och dess påverkan på arbetsmiljön ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amalia Näsman; Moa Björnehall; [2023]
  Nyckelord :gendered organizations; gender perspective; high school teachers; invisible work; work environment; arbetsmiljö; genusperspektiv; högstadielärare; könade organisationer; osynligt arbete;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en kvalitativ studie av fenomenet osynligt arbete bland svenska högstadielärare. Genom att genomföra 13 semistrukturerade intervjuer med manliga och kvinnliga högstadielärare är syftet att undersöka hur fenomenet osynligt arbete ser ut inom svensk högstadieskola. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relationer : Utsatta kvinnors erfarenheter av möten med vården i relation till partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Margarita Ana Gálvez Garcia; Maryanne Måling; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett vanligt förekommande problem i vårt samhälle. Det orsakar många negativa konsekvenser, inte bara för den utsatta kvinnan och hennes omgivning, utan även på samhällsnivå och det är ett hot mot att uppnå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld av sin partner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ellen Petersson; Martin Stenberg; [2023]
  Nyckelord :Domestic Violence; Experience; Nurse perspective; Partner; Women.; Kvinnor; Partner; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelse; Våld i nära relation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt problem och det är fler kvinnor än män som drabbas, framför allt av våld från en partner. Det medför konsekvenser för deras välbefinnande. Det finns ett ökat behov av sjuksköterskor att vårda offer, som erfarit fysiskt och psykiskt våld. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiskt våld : Den gömda, glömda och spårlösa formen av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Arvestål; [2023]
  Nyckelord :Ekonomiskt våld; mäns våld mot kvinnor; genusteori;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett uppmärksammat socialt problem, både nationellt och internationellt, som drabbar åtminstone var fjärde kvinna någon gång i livet. Våldet kommer i många olika former och är därmed mångfacetterat och komplext. En form av våld som inte fått särskilt mycket uppmärksamhet är det ekonomiskt våldet. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing inspirerar modeintresserade följare : En studie om hur följare på Instagram uppmuntras att handla modeprodukter av influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Emilia Edlund; Johanna Storsjö; [2023]
  Nyckelord :social media; parasocial relationship; discount codes; fashion; influencer marketing; sociala medier; parasociala relationer; rabattkoder; mode; influencer marketing;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur följare på olika sätt uppmuntras av influencers att köpa modeprodukter på Instagram, utifrån ett informatikperspektiv i den digitala kontexten. Syftet är att öka förståelsen för hur en följare på olika sätt uppmuntras att köpa modeprodukter som marknadsförs av en influencer på Instagram, vilket även kan ge förståelse för hur modeföretag strategiskt kan arbeta med influencer marketing. LÄS MER