Sökning: "mötesfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet mötesfrihet.

 1. 1. Sveriges begränsningar av religionsfriheten under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Per-Emil Nordstrandh; [2023]
  Nyckelord :statsrätt; komparativ rätt; religionsfrihet; mötesfrihet; rättighetsbegränsning; proportionalitetsbedömning; europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay aims to examine whether the restrictions posed during the covid-19-pandemic was legitimate in accordance with the freedom of religion posed in the European Convention on the Human Rights and the freedom of religion as stated in the Instrument of Government. The freedom of religion stated in the Instrument of Government is absolute and cannot be restricted. LÄS MER

 2. 2. Att bränna en bok och hota rikets säkerhet - en kritisk analys av polismyndighetens extensiva tolkning av ordningslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Sund; [2023]
  Nyckelord :konstitutionell rätt; statsrätt; demonstrationsfrihet; mötesfrihet; församlingsfrihet; ordningslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I februari 2023 avslog Stockholms polismyndighet två ansökningar om allmän sammankomst för koranbränning utanför två ambassader. Besluten kom sedan att rivas upp i förvaltningsrätten men polismyndigheten har överklagat domarna. LÄS MER

 3. 3. Terrorhot och mötesfrihet – Nationell säkerhet som ny grund för att vägra tillstånd till allmänna sammankomster mot bakgrund av koranbränningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Eveson-Videpil; [2023]
  Nyckelord :allmän sammankomst; demonstrationsfrihet; EKMR; förvaltningsrätt; konstitutionell rätt; mötesfrihet; mötes- och demonstrationsfrihet; nationell säkerhet; ordningslag; statsrätt; terrorhot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter att Polismyndighetens beslut att neka tillstånd till två allmänna sammankomster med inslag av koranbränning i februari 2023 har underkänts av Kammarrätten i Stockholm står det nu klart att det saknas legala förutsättningar för att vägra tillstånd till en allmän sammankomst baserat på en ökad risk i allmänhet för terrorattentat mot svenska intressen. Som en reaktion på detta har regeringen tillsatt en utredning i syfte att analysera möjligheterna, och lämna konkreta författningsförslag om, att införa hot mot Sveriges säkerhet som en ny omständighet som kan beaktas vid Polismyndighetens tillståndsprövning. LÄS MER

 4. 4. Mötesfriheten under covid-19 pandemin - En undersökning om restriktionerna inneburit en kränkning av Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Bringsén; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; covid-19; europakonventionen; mötesfrihet; demonstrationsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för samtliga samhällsaktörer. För enskilda individer och grupper har pandemin i många avseende inneburit stora utmaningar socialt då social distansering har förespråkats, vilket i många fall har lett till en ökad känsla av ensamhet. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER