Sökning: "mötesplatser på internet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden mötesplatser på internet.

 1. 1. Finns det någon här som känner som jag? : En kvalitativ studie om hur sociala medier används som mötesplats för personer med ångest

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie Broman; Sara Halvarsson; [2017]
  Nyckelord :anxiety; peer-support; social media; influencer; social support; professional support; community;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan bland Sveriges befolkning har ökat och i takt med den även internetanvändandet. Den ständiga tillgången till internet har öppnat upp för människor att söka hjälp och publicera egna livsberättelser om sitt mående. LÄS MER

 2. 2. Homosexualitetens baksida : En skildring om hur homosexualitet hanteras i vardagen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Elin Elwin; [2015]
  Nyckelord :Homosexuality; Strategies; Prejudice; Meeting places; Apps; Homosexualitet; Strategier; Fördomar; Mötesplatser; Appar;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker vilka strategier homosexuella män och kvinnor använder för att möta andra homosexuella. Genom att använda kvalitativ semi-strukturerad intervju som metod och samtala med 3 män födda innan år 1952, samt ytterligare 3 män och 3 kvinnor födda mellan 1979-1989, visar det sig att informanterna har och använder strategier på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever cancerpatienter deras socialanätverk? : En sociologisk studie om nätinteraktion, socialarelationer, socialt bemötande och gemenskaper pånätet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalie Lindeborg; [2015]
  Nyckelord :sociala relationer; socialt stöd; cancer; nätinteraktion; gemenskap;

  Sammanfattning : Minst var tredje person i Sverige insjuknar i cancer, varje timme får sex personer ett cancerbesked och varje år får 58 000 människor i Sverige ett cancerbesked. Cancer är en folksjukdom som är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar där dessa har gemensamt att celler okontrollerat börjar dela på sig någonstans i kroppen. LÄS MER

 4. 4. User Responsive User Experience Design: Building a Conceptual Framework

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anders Holm; Christoffer Sundberg Kullström; [2015]
  Nyckelord :user experience; user experience design; interaction design; usability; responsive web design; user responsiveness; personas; adaptive systems; adaptivity; personalization; customization; adaptive user interfaces; e-banking; internet banking; information systems; human-computer interaction; användarupplevelse; användarupplevelsedesign; interaktionsdesign; användbarhet; responsiv webbdesign; användarresponsivitet; personas; adaptiva system; adaptivitet; personifiering; anpassning; adaptiva användargränssnitt; internetbank; informationssystem; människa-dator interaktion;

  Sammanfattning : To a large extent, business-customer interactions are acted out on digital meeting places. When the possibilities for businesses to engage in face-to-face interactions decrease, relationship building and customer service becomes more of a challenge. LÄS MER

 5. 5. Mobbningens slagfält och former

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Ivanovski; [2014]
  Nyckelord :Mobbning; Skola; Former; Arenor; Platser; Fysiskt; Psykiskt; Internet; Verbalt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka mobbningens olika arenor och på vilka platser på de olika arenorna mobbningen förekommer ur ett elevperspektiv. I undersökningen fanns också ett delsyfte och det var att undersöka vad elever upplever att mobbning har för olika former, vilka former som är vanligast förekommande och varför de är vanligast. LÄS MER