Sökning: "mötesplatser"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade ordet mötesplatser.

 1. 1. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 2. 2. Anropsstyrd kollektivtrafik - en fallstudie av områdesöverskridande resor med Flexlinjen i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amin Chini; Martin Källström; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flexlinjen är en anropsstyrd tjänst uppdelad i 21 områden och en del av Göteborgs kollektivtrafik. Med Flexlinjen sker resan enligt inkomna bokningar och är anpassad för målgrupperna äldre och funktionshindrade. Resorna utgår från en mängd mötesplatser som är belägna nära bostadsområden samt sociala och ekonomiska aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Konceptboenden för seniorer : En konsumentundersökning kring Bovierans konceptboenden för seniorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Atid Mohammed; [2020]
  Nyckelord :Concept housing; seniors; Konceptboenden; Seniorer; Gemenskap; Trygghet;

  Sammanfattning : Sveriges demografiska utveckling innebär en ökad befolkning där seniorer framöver kommer utgöra en större konsumentgrupp i bostadsmarknaden än tidigare. Det är därför av väsentlig betydelse att förbereda för denna demografiska utveckling och att anpassning sker efter vad framtidens seniorer kan eftersträva. LÄS MER

 4. 4. Effekter av medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden : En kvalitativ studie om vitaliseringsprocessers betydelser i Folkets hus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Vitaliseringsprocess; förort; ortenrörelsen; medborgardrivna mötesplatser; socioekonomiskt utsatta områden; folkets hus; vivalla; ersboda; kulturellt kapital; rasifiering; habitus; miljonprogram; arbetarklass;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Naturen och föreningslokalen : Om offentliga rum och platsskapande processer i grannskapsplanerade bostadsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :Offentliga rum; globalisering; grannskapsplanering; platsskapande;

  Sammanfattning : 75 procent av dagens bostadsbestånd byggdes under 1940–1970, en period då idealet om grannskapet präglade planeringen. Idealet innebar att nya bostadsområden skulle fungera som självförsörjande enklaver med en stark gemenskap bland de boende. LÄS MER