Sökning: "mötespraktik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet mötespraktik.

 1. 1. Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Löfving; [2018-09-24]
  Nyckelord :Mellanledare; arbetslagsledare; lärledare; förstelärare; mötespraktik; arbetslag; kollegialt lärande; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att ta reda på vad som möjliggör och begränsar mellanledares uppdrag att leda mötespraktiker på en skola. Detta för att kunna möta mellanledare i deras behov under en utbildning i mellanledarskap, samt få en förståelse för hur mellanledare utvecklas i sin roll under en sådan utbildning. LÄS MER

 2. 2. Könsperspektiv på hur mötesdeltagare tar och lämnar ifrån sig ordet - En kvalitativ studie om hur könsnormer reproduceras i mötespraktik i en kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Hanje; [2017-02-23]
  Nyckelord :kommunikation; könsnormer; turn-taking; kommuner; fallstudie; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen delger en fallstudie under ett möte i en kommun där kommunikationen studerades för att kunna upptäcka könsnormer. Syftet är att med hjälp av Turn-taking teorin undersöka hur könsnormer ter sig, exponerar sig under ett möte och hur väl tjänstemännen i kommunen efterföljer jämställdhetspolicyn som kommunen skall jobba utefter. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter ett arbetslags kollektiva lärande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Gunilla Ståhlfors; [2016-05-20]
  Nyckelord :mötespraktik; kollektivt lärande; professionell utveckling; aktionsforskning; narrativ; kritisk hermeneutik; tolkning; kommunikation; mimesis;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att genom aktionsforskning synliggöra hur ett nytt arbetssätt kan komma att utveckla ett arbetslags förståelse för sin egen mötespraktik. Men också att utveckla en förståelse för hur ett arbetslags pedagoger förstår med hjälp av varandra, vilket förväntas leda till nya beteende- och handlingsstrukturer i den rådande mötespraktiken och få betydelse för framtida utvecklingsarbeten. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbygge och vägledning i elevhälsans praktik Ett utvecklingsarbete genom aktionsforskning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malena Olofson; [2015-12-07]
  Nyckelord :specialpedagogik; elevhälsa; praktiknära kunskapsbildning; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : SyfteI studien har ett utvecklingsarbete i elevhälsans mötespraktik studerats. Utifrån de nya riktlinjer och dokument som föreligger för verksamheten elevhälsa har studiens syfte varit att följa och dokumentera vad som händer i dess praktik då, 1) elevhälsans praktik studeras inifrån och 2) ett elevhälsoteam arbetar med policydokument kring elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Likvärdighet i praktiken - En aktionsforskningsstudie om lärares arbete för en likvärdig skola.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Mellegård; [2015-06-24]
  Nyckelord :Likvärdig skola; Likvärdighet; Aktionsforskning; Praktikteori; Praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte: Studien har undersökt hur begreppet likvärdighet förstås och omsätts av lärare i praktiken. Studiens syfte var att belysa begreppet likvärdig skola. LÄS MER