Sökning: "mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan.

 1. 1. Sjuksköterskors strategier i mötet med brottsoffer : den misshandlade kvinnan inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Therese Sylle; [2015]
  Nyckelord :nurse mental health care battered woman violence strategies; sjuksköterska psykiatrisk vård misshandlad kvinna våld strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tre kvinnor i europeiska Unionen (EU) har upplevt psykisk misshandel av en partner. sjuksköterskan kan ställas inför flera olika etiska dilemman om våld-i-nära relations-problematik kommer fram i mötet med en misshandlad patient. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och hinder för kommunikation i mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maja Jacobsson; Alice Holmberg Rubin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möte med den våldutsatta kvinnan : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Apelqvist; Anna Lindesten; [2013]
  Nyckelord :Utbildning; våld i nära relationer; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett internationellt likväl som ett nationellt problem. Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation upplever den omvårdnad och det bemötande de fått som bristande. En medvetenhet kring förekomsten av våld måste vara ständigt närvarande i yrken där mellanmänskliga möten förekommer. LÄS MER

 4. 4. Ett slag för kvinnan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; [2012-06-27]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor; sjuksköterska; upplevelser; omvårdnad; makt; kön och genus;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som oftast drabbar kvinnor i heterosexuella relationer. Våldet syns ofta inte och sjukvården är i många fall den enda offentliga instans som kvinnorna kommer i kontakt med. Sjuksköterskans bemötande är därför viktig i mötet med kvinnorna. LÄS MER

 5. 5. Mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan – kvinnans upplevelser och sjuksköterskans roll

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emelie Krook; Lina Siring; [2009-02-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnovåld är ett stort problem som är en realitet för många kvinnor. Varje år anmäls tiotusentals misshandelsfall gentemot kvinnor och mörkertalet är stort. Kvinnovåldet är något som oftast sker oftast i hemmet och den misstänkte förövaren är oftast en manlig bekant till kvinnan som hon har eller har haft en nära relation med. LÄS MER