Sökning: "mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan.

 1. 1. Partnervåld : Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för partnervåld.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lisa Grahn; Pernilla Johansson; [2019]
  Nyckelord :abused woman; experience; intimate partner violence; meeting; nurses.;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence is a structural problem in our society because of the inequality between men and women. Nurses are often the first person to meet the abused woman in health care and therefore have an important role in identifying the violence and in trying to influence the women's future choices in life. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors strategier i mötet med brottsoffer : den misshandlade kvinnan inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Therese Sylle; [2015]
  Nyckelord :nurse mental health care battered woman violence strategies; sjuksköterska psykiatrisk vård misshandlad kvinna våld strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tre kvinnor i europeiska Unionen (EU) har upplevt psykisk misshandel av en partner. sjuksköterskan kan ställas inför flera olika etiska dilemman om våld-i-nära relations-problematik kommer fram i mötet med en misshandlad patient. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för kommunikation i mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maja Jacobsson; Alice Holmberg Rubin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans möte med den våldutsatta kvinnan : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Apelqvist; Anna Lindesten; [2013]
  Nyckelord :Utbildning; våld i nära relationer; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett internationellt likväl som ett nationellt problem. Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation upplever den omvårdnad och det bemötande de fått som bristande. En medvetenhet kring förekomsten av våld måste vara ständigt närvarande i yrken där mellanmänskliga möten förekommer. LÄS MER

 5. 5. Ett slag för kvinnan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; [2012-06-27]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor; sjuksköterska; upplevelser; omvårdnad; makt; kön och genus;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som oftast drabbar kvinnor i heterosexuella relationer. Våldet syns ofta inte och sjukvården är i många fall den enda offentliga instans som kvinnorna kommer i kontakt med. Sjuksköterskans bemötande är därför viktig i mötet med kvinnorna. LÄS MER