Sökning: "m power"

Visar resultat 1 - 5 av 505 uppsatser innehållade orden m power.

 1. 1. Merger & Acquisition Effect on Management Pay

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Guanyu Liu; [2020-07-01]
  Nyckelord :Merger Acquisition; Management Compensation; Swedish market; CEO pay;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Sample quality effects of laser cutting : An empirical study on the heat affected zone and the surface quality in laser cut samples

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Emma Bevin; Matilda Björklund; [2020]
  Nyckelord :Laser cutting; Laser cutting quality; Heat affected zone; Surface quality; Surface angularity; Laserskärning; Laserskärnings-kvalité; Värmepåverkad zon; Ytkvalité; Ytvinkel;

  Sammanfattning : This study has been conducted with the aim to examine the extent of the heat affected zone in order to use laser cutting when making samples for tensile testing. When cutting with a laser the material absorbs heat energy from the laser beams which causes changes in the microstructure. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering och konstruktion av passiv mekanisk pitch för småskaliga horisontalaxlade vindkraftverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Oljelund; [2020]
  Nyckelord :Wind; turbine; wind; power; pitch; mechanical; passive; design; dimension; sizing; HAWT; axis; horizontal; axle; small; scale; torsion; spring; spring; loaded; torsion; BEM; blade; element; mechanical; engineering; power; production; over; rated; wind; tip; speed; ratio; Vindkraft; vind; kraft; pitch; mekanisk; passiv; konstruktion; dimensionering; horisontalaxlad; horisontal; axlad; horisontalaxlat; småskala; småskalig; små; skala; vridfjäder; torsionfjäder; fjäderbelastad; fjäder; vrid; torsion; BEM; Blad; Element; maskinteknik; effektproduktion; över; märkvind; löptal;

  Sammanfattning : För vindkraftverk i mindre skala används i huvudsak två sätt att avlasta vid höga vindhastigheter, stallreglering och girning ur vind. En tredje metod är att pitcha rotorbladet till en mindre attackvinkel. Då minskar belastningen på rotorbladet samtidigt som effektgenerering kan bibehållas. LÄS MER

 4. 4. Purchasing Power Parity (PPP) Deviations: The case of H&M.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi; Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Sofia Chen; Ruoshui He; [2020]
  Nyckelord :purchasing power parity; law of one price; homogenous products; price settings; H M;

  Sammanfattning : The theories of the law of one price and purchasing power parity are thought to hold almost exactly in financial market, but it seems less likely to occur in international trade where arbitrage opportunities take place. The purpose of this study is to test whether the purchasing power parity holds for commodities in various national markets, for which a quantitative method is followed. LÄS MER

 5. 5. The Paradox of Kenyan Slum Upgrading Programme - An interpretative case study about socio-spatial exclusion in the informal settlement of Kibera

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Melina Rupprecht; [2020]
  Nyckelord :socio-spatial exclusion; built environment; post-colonial urban planning; structural violence; place;

  Sammanfattning : This interpretative case study examines the ways in which socio-spatial exclusion is main-tained though urban planning designs in the informal settlement of Kibera in Kenya. It ap-plies the theoretical and analytical framework of T. Mitchell and A. Church, M. LÄS MER