Sökning: "mAgicV"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mAgicV.

  1. 1. Integration and assessment of a dual core chip - Atmel’s DIOPSIS 940 - for a flight control system.

    Master-uppsats, Institutionen för datavetenskap

    Författare :Łukasz Majewski; [2009]
    Nyckelord :Unmanned Aircraft System; UAS; Flight Control System; DSP; mAgicV; ARM9; Real-Time Linux; AT572D940HF; DIOPSIS; Kalman filter;

    Sammanfattning : A dual core Atmel DIOPSIS 940 chip consists of a DSP and an ARM9 functional units in a single silicon die. This thesis presents the process of integration and assessment of using this processor in a flight control system. LÄS MER