Sökning: "måltidssituationer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet måltidssituationer.

 1. 1. Främja hälsa i ett metaforiskt fängelse : en litteraturöversikt över sjuksköterskans preventiva och hälsofrämjande åtgärder hos ungdomar med eller i risk för ätstörning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Caroline Jakobsson; Sofie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; KASAM; Prevention; Sjuksköterska; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa. Det humanistiska perspektivet beskriver hälsa som helhet bestående av kropp, själ och ande. En holistisk hälsosyn är Antonovskys Känsla Av Sammanhang (KASAM). Sjuksköterskan ska främja hälsa och förhindra risker för ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande? : att synliggöra det sociala samspelet i måltidssituationer

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sarah Lind; Sanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; samspel; kommunikation; lärande; förskola.;

  Sammanfattning : Denna undersökning tar sin utgångspunkt i den pedagogiska måltiden på förskolan. Studien är baserad på fyra observationer under lunchsituationen på en förskola. Syftet var att undersöka det sociala samspelet och synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på barns språkutveckling vid matsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jenny Bodén; Lina Johansson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; förskollärares uppfattningar; språkstimulering; måltidssituationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom några intervjuer belysa hur förskollärare tänker om sin uppgift att stimulera barns språkutveckling. Uitfrån syftet formulerades två frågeställnigar; Hur ser förskollärare på hur de arbetar för att stimulera barns språkutveckling i måltidssituationerna? Hur reflekterar och dokumenterar förskollärare barns språkutveckling i måltidssituationerna? Metoden som används är kvalitativa intervjuer med förskollärare på sex olika förskolor i tre olika kommuner. LÄS MER