Sökning: "machine learning"

Visar resultat 16 - 20 av 1214 uppsatser innehållade orden machine learning.

 1. 16. Ramverk för att motverka algoritmisk snedvridning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Clara Engman; Linnea Skärdin; [2019]
  Nyckelord :algorithmic bias; artificial intelligence; framework; cognitive bias; automation; algoritmisk snedvridning; artificiell intelligens; ramverk; kognitiv snedvridning; automatisering;

  Sammanfattning : Användningen av artificiell intelligens (AI) har tredubblats på ett år och och anses av vissa vara det viktigaste paradigmskiftet i teknikhistorien. Den rådande AI-kapplöpningen riskerar att underminera frågor om etik och hållbarhet, vilket kan ge förödande konsekvenser. LÄS MER

 2. 17. Vision based facial emotion detection using deep convolutional neural networks

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Julin; [2019]
  Nyckelord :Computer vision; Deep learning; Convolutional neural network; CNN; Neural network; Machine learning; emotion detection; facial expression recognition; real-time; face detection;

  Sammanfattning : Emotion detection, also known as Facial expression recognition, is the art of mapping an emotion to some sort of input data taken from a human. This is a powerful tool to extract valuable information from individuals which can be used as data for many different purposes, ranging from medical conditions such as depression to customer feedback. LÄS MER

 3. 18. Towards Machine Learning Enabled Automatic Design of IT-Network Architectures

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lova Wåhlin; [2019]
  Nyckelord :IT-Architecture graph; Node Embedding; Graph Embedding; Reinforcement Learning; Machine Learning; IT-Arkitektur; Node Embedding; Graph Embedding; Reinforcement learning; Maskininlärning;

  Sammanfattning : There are many machine learning techniques that cannot be performed on graph-data. Techniques such as graph embedding, i.e mapping a graph to a vector, can open up a variety of machine learning solutions. LÄS MER

 4. 19. Study of brain imaging correlates of Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Canal Garcia Anna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accurate diagnosis in the early stages is an important challenge for the prevention and effective treatment of Alzheimer’s Disease (AD). This work proposes a method of analysis of the correlation of Mild Cognitive Impairment (MCI) subtypes and its progression to AD using neuroimages such as structural magnetic resonance imaging (MRI) scans. LÄS MER

 5. 20. Web interface for machine learning as decision making support

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jacob Hegelund; Alexander Ljungqvist; [2019]
  Nyckelord :machine learning; design; user interface; web; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis attempts to explore possibilities of implementing a user interface visualization to a machine learning algorithm. As the algorithm in the thesis does not take soft values into account, the visualization is meant to highlight its’ drawbacks and aware the end user of how the results were generated. LÄS MER