Sökning: "machine learning"

Visar resultat 21 - 25 av 1214 uppsatser innehållade orden machine learning.

 1. 21. Design-based and Model-assisted estimators using Machine learning methods : Exploring the k-Nearest Neighbor metod applied to data from the Recreational Fishing Survey

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Rikard Gard; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. JÄMFÖRELSE AV ATTITYDANALYS ALGORITMER FÖR SPELOMDÖMEN

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niclas Gernandt; Jaser Farhod; [2019]
  Nyckelord :sentiment analysis; machine learning; lexicon; reviews; classification; attitydanalys; maskininlärning; lexikon; omdömen; klassifikation;

  Sammanfattning : Idag finns det stora mängder användar-skapat data i form av texter från spelomdömen till åsikter i mikro-bloggar som Twitter. Att analysera detta data kan vara utav värde för både företag och akademisk forskning men är väldigt omfattande. LÄS MER

 3. 23. Analyzing public transport delays using Machine Learning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Marcus Robertsson; Alexander Hirvonen; [2019]
  Nyckelord :machine learning; ai; public transport; bus delay;

  Sammanfattning : Delays is a big factor when considering taking the public transportation or taking your own car. If delays were more predictable, more people would take the bus instead. This thesis results can be used to further develop more robust systems for predicting delays, thus, more people using the public transportation systems. LÄS MER

 4. 24. Domain similarity metrics for predicting transfer learning performance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Jesper Bäck; [2019]
  Nyckelord :nlp.natural language processing; machine learning; transfer learning; similarity metrics; similarity; predict; performance;

  Sammanfattning : The lack of training data is a common problem in machine learning. One solution to thisproblem is to use transfer learning to remove or reduce the requirement of training data.Selecting datasets for transfer learning can be difficult however. LÄS MER

 5. 25. Application of machine learning in 5G to extract prior knowledge of the underlying structure in the interference channel matrices

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Danilo Peng; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; 5G; interference channel; blind source estimation; MIMO; OFDM; bandwidth prediction; support vector machines; artificial neural network.; Maskininlärning; 5G; interferencekanal; stödvektormaskin; neurala nätverk; brandbedd estimering;

  Sammanfattning : The data traffic has been growing drastic over the past few years due to digitization and new technologies that are introduced to the market, such as autonomous cars. In order to meet this demand, the MIMO-OFDM system is used in the fifth generation wireless network, 5G. LÄS MER