Sökning: "machine learning"

Visar resultat 6 - 10 av 1642 uppsatser innehållade orden machine learning.

 1. 6. Tillämpning av maskininlärning med Azure kognitivtjänst QnA-Maker : Applied machine learning with Azure cognitive service QnA-Maker

  M1-uppsats,

  Författare :Sebastian Jäger; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Energibesparande renoveringspotential - Renoveringspotentialen för det svenska flerbostadshusbeståndet uppskattad med maskininlärning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Viktor Karlsson; Kajsa Jörgensson; [2020]
  Nyckelord :Maskininlärning; renoveringsåtgärder; energibesparing; flerbostadshusbeståndet; RISE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det Svenska flerbostadshusbeståndet från åren 1945-1975 är på väg att nå slutet på sin tekniska livslängd. Byggnaderna från denna tidsperiod är i stort behov av renovering samt energieffektiviserande åtgärder för att minska energianvändningen och möjliggöra fortsatt användning av byggnaderna i framtiden, samtidigt som ekonomiskt utsatta personer har råd att bo kvar i byggnaderna. LÄS MER

 3. 8. Analysis of Mouse Whisker Movement Synchronicity

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Johanna Elisabeth de Voogel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In active sensing, sensory organs are actively controlled by the motor system to optimize stimuli acquisition. Coupling behaviour of animal models with electrophysiological signals could give us important insights in the workings of this active sensing in health and disease. In this work, a contribution is made towards this aim. LÄS MER

 4. 9. Gait verification using deep learning models, accelerometers and gyroscope data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erifili Ichtiaroglou; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biometrical authentication systems, with its advantages over the traditional methods such as tokens and cards combined with secret passwords and pins, are becoming popular these days. In addition recent advances in machine learning helped improve the performance of biometrical systems, that can now be used commercially. LÄS MER

 5. 10. Predicting Visual Fixation on Digital Advertisement using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Richard Hedlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite the fact that ad-tech being a multi-billion dollar industry, the percentage of digital ads which are actually being clicked on is as low as 0.1 % in many cases. The performance of ads which can be clicked on are often measured by click-through rate (CTR), in other words, action based. LÄS MER